Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Lung function impairment in asthma. Contributing risk factors and gene polymorphisms

14 december 2009

Promotie: A. Dijkstra, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Lung function impairment in asthma. Contributing risk factors and gene polymorphisms

Promotor(s): prof.dr. D.S. Postma, prof.dr. W.Timens

Faculteit: Medische Wetenschappen

Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

Snel ontdekken astma verbetert vooruitzichten patiënt

Hoe sneller astma wordt herkend en hoe sneller patiënten beginnen met het inhaleren van medicijnen, hoe beter hun vooruitzichten op de lange termijn zijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Toby Dijkstra onder 281 astmapatiënten, waarbij het ziekteverloop over gemiddeld 23 jaar werd geanalyseerd.

Astma is een longaandoening die leidt tot aanvallen van kortademigheid, hoesten en piepende ademhaling. Bij een deel van de patiënten neemt de longfunctie af, in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. Als mannen met astma inhalatiecorticosteroïden gaan gebruiken, neemt hun longinhoud minder snel af, concludeert Dijkstra. Opmerkelijk treedt dit effect niet op bij vrouwen met astma. Toch is het van groot belang dat de ziekte in een vroeg stadium wordt herkend, aldus de promovenda. Het roken van sigaretten doet het gunstige effect van medicijnen op de dalingssnelheid van de longfunctie bij mannen teniet. Astmapatiënten moeten daarom bewogen worden om te stoppen met roken.

Verder vond Dijkstra variaties in vier genen die van invloed zijn op de afname van de longfunctie. Een van deze genetische variaties heeft vooral invloed op de afname van de longfunctie bij vrouwen. Een andere variatie is eerder beschreven in de literatuur en speelt een rol bij korte termijn effecten van inhalatiecorticosteroïden. Dijkstra vond dat deze laatste variatie geen invloed had op lange termijn effecten van corticosteroïden op de longfunctie. Hiermee komt een nieuw medicijn tegen astma weer een klein stapje dichterbij.

Toby Dijkstra (Stadskanaal, 1973) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Groninger Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Nederlands Astma Fonds. Dijkstra is in opleiding tot longarts in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...