Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Pyrolysis oil upgrading to transportation. Fuels by catalytic hydrotreatment

04 december 2009

Promotie: J. Wildschut, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Pyrolysis oil upgrading to transportation. Fuels by catalytic hydrotreatment

Promotor(s): prof.dr.ir. H.J. Heeres

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Jelle Wildschut, tel. 050-363 4486, e-mail: j.wildschut@rug.nl

Plantaardig afval omzetten in biobrandstof

Biomassa wordt beschouwd als een veelbelovend alternatief voor de fossiele brandstoffen. Het is in overvloed beschikbaar en hernieuwbaar. Bekende voorbeelden zijn biodiesel uit plantaardige olien en bio-ethanol uit zetmeel.

Minder bekend is pyrolyse-olie, dat echter ook een interessante brandstof voor verbrandingsmotoren kan zijn. Het wordt door flash pyrolyse verkregen uit lignocellulose (plantenvezels). Vanwege zijn hoge zuurstof gehalte (ca. 40 %-wt.) en lage pH (ca. 2.5) is deze olie is in ruwe vorm niet geschikt voor toepassingen in interne verbrandingsmotoren. Opwaarderen van de olie is nodig om pyrolyse-olie toe te passen als biobrandstof. Een aantrekkelijke optie is hydrotreaten (HDO), een proces bij hoge druk (100-200 bar) en hoge temperaturen (300-400 °C) om met waterstof zuurstof te verwijderen met behulp van een katalysator.

Het proefschrift van Jelle Wildschut gaat over de conversie van pyrolyse-olie naar brandstof door middel van katalytische HDO. Ru/C bleek zeer geschikt als katalysator. Bij een geoptimaliseerde temperatuur van 350 °C, een druk van 200 bar en een reactietijd van 4 uur wordt een product-olie verkregen met een opbrengst van 65 % en een sterk gereduceerd zuurstofgehalte. Modelstudies laten zien dat de suikerfractie in de olie een belangrijke rol speelt tijdens het proces en een bron is van ongewenste vastestofvorming. Dit kan leiden tot katalysator deactivering. Bij optimale reactie-omstandigheden zijn product-oliën gemaakt op kilogramschaal. Deze zijn succesvol getest in een kleine stationaire dieselmotor.

Jelle Wildschut (Franeker, 1981) studeerde Scheikundige Technologie in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Instituut voor Management en Technologie van de RUG en werd gefinancierd door Senter Novem.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...