Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek naar taalkeuze Friese en Turkse Nederlanders

10 december 2009
Onderzoek taalkeuze: Fries of Nederlands?
Onderzoek taalkeuze: Fries of Nederlands?

Meertalig zijn betekent constant taalkeuzes moeten maken. Bewust of onbewust bezig zijn met de vraag: welke taal gebruik ik in deze situatie? Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten hoe Turks-Nederlandse en Fries-Nederlandse jongeren die keuzes maken en waarom. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie maakt deze onderzoeken deze week openbaar toegankelijk.

Nederlanders niet buitensluiten

De onderzoeken werden uitgevoerd met behulp van diepte-interviews, waarin onder andere 12 gesprekssituaties werden voorgelegd, waarin een taalkeuze moest worden gemaakt en beargumenteerd. Wat bij de analyse opvalt is dat Friese Nederlanders in dezelfde situaties vaker voor het Fries kiezen dan Turks-Nederlandse jongeren voor het Turks. Bij deze laatste groep speelt de omgeving een belangrijke rol in de taalkeuze. De Turks-Nederlandse jongeren geven veelvuldig aan de Nederlandstalige omgeving niet buiten te willen sluiten.

Gedachten en overwegingen gevangen in citaten

Naast deze en andere opvallende verschillen en overeenkomsten tussen beide groepen, leveren deze onderzoeken vooral een kijkje in hoe elke meertalige persoonlijk komt tot keuzes. In de citaten die in beide rapporten in ruime mate aanwezig zijn, zie je welk belang beide talen hebben voor het sociale functioneren, de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling.

Maatschappelijk belang

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie is al sinds 2005 actief op het terrein van meertaligheid. De onderzoeken naar de taalkeuze van meertalige jongeren passen in de lijn van het eerdere onderzoek. De Wetenschapswinkel heeft als doel om maatschappijgericht onderzoek te stimuleren en wetenschappelijke kennis publiek toegankelijk te maken. Onderzoek naar meertaligheid en publicatie daarvan voorziet zeker in een maatschappelijke behoefte. In onderzoek, beleid en maatschappelijk debat is er namelijk veel aandacht voor het Nederlands van tweetalige landgenoten, maar weinig aandacht voor de taal die zij naast het Nederlands spreken en hoe zij beide talen gebruiken in hun dagelijkse leven.

Kijk hier voor meer informatie.

Onderzoek taalkeuze: Turks of Nederlands?
Onderzoek taalkeuze: Turks of Nederlands?
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Presentatie boek over archeologisch onderzoek De Onlanden

  Zuidelijk van de stad Groningen ligt een geliefd natuurgebied: De Onlanden. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG heeft hier afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten staan beschreven in het boek ‘Huisplaatsen in De Onlanden...

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...