Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek naar taalkeuze Friese en Turkse Nederlanders

10 december 2009
Onderzoek taalkeuze: Fries of Nederlands?
Onderzoek taalkeuze: Fries of Nederlands?

Meertalig zijn betekent constant taalkeuzes moeten maken. Bewust of onbewust bezig zijn met de vraag: welke taal gebruik ik in deze situatie? Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten hoe Turks-Nederlandse en Fries-Nederlandse jongeren die keuzes maken en waarom. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie maakt deze onderzoeken deze week openbaar toegankelijk.

Nederlanders niet buitensluiten

De onderzoeken werden uitgevoerd met behulp van diepte-interviews, waarin onder andere 12 gesprekssituaties werden voorgelegd, waarin een taalkeuze moest worden gemaakt en beargumenteerd. Wat bij de analyse opvalt is dat Friese Nederlanders in dezelfde situaties vaker voor het Fries kiezen dan Turks-Nederlandse jongeren voor het Turks. Bij deze laatste groep speelt de omgeving een belangrijke rol in de taalkeuze. De Turks-Nederlandse jongeren geven veelvuldig aan de Nederlandstalige omgeving niet buiten te willen sluiten.

Gedachten en overwegingen gevangen in citaten

Naast deze en andere opvallende verschillen en overeenkomsten tussen beide groepen, leveren deze onderzoeken vooral een kijkje in hoe elke meertalige persoonlijk komt tot keuzes. In de citaten die in beide rapporten in ruime mate aanwezig zijn, zie je welk belang beide talen hebben voor het sociale functioneren, de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling.

Maatschappelijk belang

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie is al sinds 2005 actief op het terrein van meertaligheid. De onderzoeken naar de taalkeuze van meertalige jongeren passen in de lijn van het eerdere onderzoek. De Wetenschapswinkel heeft als doel om maatschappijgericht onderzoek te stimuleren en wetenschappelijke kennis publiek toegankelijk te maken. Onderzoek naar meertaligheid en publicatie daarvan voorziet zeker in een maatschappelijke behoefte. In onderzoek, beleid en maatschappelijk debat is er namelijk veel aandacht voor het Nederlands van tweetalige landgenoten, maar weinig aandacht voor de taal die zij naast het Nederlands spreken en hoe zij beide talen gebruiken in hun dagelijkse leven.

Kijk hier voor meer informatie.

Onderzoek taalkeuze: Turks of Nederlands?
Onderzoek taalkeuze: Turks of Nederlands?
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 06 juni 2018

  Nadruk op bloed, zweet en tranen veranderde medische wetenschap

  Bloed, urine, melk, zweet en sperma. Dat deze stoffen niet alleen voor medici, scheikundigen of biologen interessant zijn, bewijst de promotie van historicus Ruben Verwaal. Hij heeft onderzochthoe artsen de lichaamssappen bestudeerden in de achttiende...

 • 06 juni 2018

  Opgraving vroeg 18e-eeuws koopvaardijschip in de Noordoostpolder begonnen

  Met het blootleggen van een baardmankruik startte Burgemeester Aucke van der Werff van gemeente Noordoostpolder samen met maritiem archeoloog Yftinus van Popta woensdagmiddag de opgraving van een vroeg 18e-eeuws vrachtschip. De opgraving in agrarisch...

 • 01 juni 2018

  Negen onderzoekers aan de RUG ontvangen een Vidi-beurs

  NWO heeft aan 86 ervaren onderzoekers ieder een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Maar liefst negen hiervan doen hun onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); aan vier verschillende faculteiten. Met de beurs kunnen de vier vrouwelijke...