Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Taalkeuze Friese en Turkse Nederlanders

11 december 2009

Meertalig zijn betekent constant taalkeuzes moeten maken. Bewust of onbewust bezig zijn met de vraag: welke taal gebruik ik in deze situatie? Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten hoe Turks-Nederlandse en Fries-Nederlandse jongeren die keuzes maken en waarom. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie maakt deze onderzoeken deze week openbaar toegankelijk.

De onderzoeken werden uitgevoerd met behulp van diepte-interviews, waarin onder andere twaalf gesprekssituaties werden voorgelegd, waarin een taalkeuze moest worden gemaakt en beargumenteerd. Wat bij de analyse opvalt is dat Friese Nederlanders in dezelfde situaties vaker voor het Fries kiezen dan Turks-Nederlandse jongeren voor het Turks. Bij deze laatste groep speelt de omgeving een belangrijke rol in de taalkeuze. De Turks-Nederlandse jongeren geven veelvuldig aan de Nederlandstalige omgeving niet buiten te willen sluiten.

Sociaal functioneren

Naast deze en andere opvallende verschillen en overeenkomsten tussen beide groepen, leveren deze onderzoeken vooral een kijkje in hoe elke meertalige persoonlijk komt tot keuzes. In de citaten die in beide rapporten in ruime mate aanwezig zijn, zie je welk belang beide talen hebben voor het sociale functioneren, de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling
 

Maatschappelijk belang

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie is al sinds 2005 actief op het terrein van meertaligheid. De onderzoeken naar de taalkeuze van meertalige jongeren passen in de lijn van het eerdere onderzoek. De Wetenschapswinkel heeft als doel om maatschappijgericht onderzoek te stimuleren en wetenschappelijke kennis publiek toegankelijk te maken. Onderzoek naar meertaligheid en publicatie daarvan voorziet zeker in een maatschappelijke behoefte. In onderzoek, beleid en maatschappelijk debat is er namelijk veel aandacht voor het Nederlands van tweetalige landgenoten, maar weinig aandacht voor de taal die zij naast het Nederlands spreken en hoe zij beide talen gebruiken in hun dagelijkse leven.

Noot voor de pers

- Meer informatie: Saskia Visser, Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie, tel.: 050-3635271, e-mail: s.j.visser@rug.nl
- Zie ook: www.rug.nl/wewi/dewetenschapswinkels/talen/publicaties/taalkeuze

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws