Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Congres over de rol van geld in de geschiedenis van de Friese sport

17 november 2009

Welke rol speelden geld en commercie in de geschiedenis van typisch Friese sporten als kaatsen, fierljeppen, schaatsen en het voetbal in de tijd van Abe Lenstra? Rondom dit thema wordt op vrijdag 18 december a.s. in Franeker het sporthistorisch congres ‘Friese sport: Tussen traditie en professie’ georganiseerd. Het congres heeft plaats ter gelegenheid van het afscheid van dr. Pieter Breuker als docent en onderzoeker bij de afdeling Friese Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat sporters betaald krijgen voor hun inspanningen is vandaag de dag een vanzelfsprekende zaak. Tennis en voetbal zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Behalve deze, uit Engeland overgenomen sporten, kent Friesland een aantal oude inheemse volksvermaken, die in de loop van de tijd tot sport zijn uitgegroeid, zoals schaatsen (korte baan), kaatsen en kievitseieren zoeken. Volgens de gangbare opvatting behoren ze tot het ‘Frieseigene’ en zijn ze onderdeel van de Fries-nationale traditie. Veel meer dan doorgaans wordt verondersteld, heeft bij het in stand houden van deze ‘typisch Friese’ sporten geld echter wel degelijk een rol gespeeld.

Op het sporthistorisch congres staat het spanningsveld tussen deze materiële en ideële aspecten in verschillende Friese sporten centraal. In lezingen over de rol die geld gespeeld heeft bij de ontwikkeling van het kievitseieren zoeken, het polsstokverspringen, het schaatsen en het Friese voetbal in de jaren 50 komen de sprekers daarbij meer dan eens tot nieuwe, verrassende conclusies. Die zijn uiteraard van belang voor de kennis van en het inzicht in Friese sport, maar ze vormen ook een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke bestudering van sporthistorie in het algemeen en de Friese sport in het bijzonder. Meteen na afloop van het congres worden de lezingen in boekvorm gepresenteerd.


Meer informatie & aanmelding

Plaats : Cultureel Centrum De Koornbeurs, Noord 2 te Franeker
Datum : Vrijdag 18 december a.s. van 12.45 – 17.00 uur
Kosten : € 15,-; studenten € 10,- (exclusief kosten boek: € 12,50)
Meer informatie : Prof. dr. Goffe Jensma, Fries Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, postbus 716, 9700 AS, Groningen; e-mail: g.t.jensma@rug.nl (evt. telefonisch: 050-3638836).


Via onderstaand informatieformulier (pdf) treft u het uitgebreide programma alsmede de contactgegevens voor aanmelding. Aanmelden kan tot en met 8 december a.s.

Informatieformulier

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...