Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Congres over de rol van geld in de geschiedenis van de Friese sport

17 november 2009

Welke rol speelden geld en commercie in de geschiedenis van typisch Friese sporten als kaatsen, fierljeppen, schaatsen en het voetbal in de tijd van Abe Lenstra? Rondom dit thema wordt op vrijdag 18 december a.s. in Franeker het sporthistorisch congres ‘Friese sport: Tussen traditie en professie’ georganiseerd. Het congres heeft plaats ter gelegenheid van het afscheid van dr. Pieter Breuker als docent en onderzoeker bij de afdeling Friese Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat sporters betaald krijgen voor hun inspanningen is vandaag de dag een vanzelfsprekende zaak. Tennis en voetbal zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Behalve deze, uit Engeland overgenomen sporten, kent Friesland een aantal oude inheemse volksvermaken, die in de loop van de tijd tot sport zijn uitgegroeid, zoals schaatsen (korte baan), kaatsen en kievitseieren zoeken. Volgens de gangbare opvatting behoren ze tot het ‘Frieseigene’ en zijn ze onderdeel van de Fries-nationale traditie. Veel meer dan doorgaans wordt verondersteld, heeft bij het in stand houden van deze ‘typisch Friese’ sporten geld echter wel degelijk een rol gespeeld.

Op het sporthistorisch congres staat het spanningsveld tussen deze materiële en ideële aspecten in verschillende Friese sporten centraal. In lezingen over de rol die geld gespeeld heeft bij de ontwikkeling van het kievitseieren zoeken, het polsstokverspringen, het schaatsen en het Friese voetbal in de jaren 50 komen de sprekers daarbij meer dan eens tot nieuwe, verrassende conclusies. Die zijn uiteraard van belang voor de kennis van en het inzicht in Friese sport, maar ze vormen ook een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke bestudering van sporthistorie in het algemeen en de Friese sport in het bijzonder. Meteen na afloop van het congres worden de lezingen in boekvorm gepresenteerd.


Meer informatie & aanmelding

Plaats : Cultureel Centrum De Koornbeurs, Noord 2 te Franeker
Datum : Vrijdag 18 december a.s. van 12.45 – 17.00 uur
Kosten : € 15,-; studenten € 10,- (exclusief kosten boek: € 12,50)
Meer informatie : Prof. dr. Goffe Jensma, Fries Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, postbus 716, 9700 AS, Groningen; e-mail: g.t.jensma@rug.nl (evt. telefonisch: 050-3638836).


Via onderstaand informatieformulier (pdf) treft u het uitgebreide programma alsmede de contactgegevens voor aanmelding. Aanmelden kan tot en met 8 december a.s.

Informatieformulier

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 08 oktober 2018

  Computationeel taalkundigen te terughoudend in delen van onderzoeksdata en zelfgeschreven software

  Onderzoekers binnen de computationele taalkunde zijn nog onvoldoende bereid hun onderzoeksdata en benodigde zelf geschreven software en commando’s te delen met andere onderzoekers. Dat concluderen RUG-wetenschappers Martijn Wieling, Josine Rawee en...