Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderwijs en opleiden, over kunde en kunst

24 november 2009

Oratie: prof.dr. J.C.C. Borleffs, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Onderwijs en opleiden, over kunde en kunst

Leeropdracht: Onderwijs en opleiding in de medische wetenschappen

Faculteit: Medische Wetenschappen

Onderwijs en opleiden, over kunde en kunst

Voor goed onderwijs en voor een goede opleiding zijn nodig: het goede programma, de goede student en de goede docent. Het huidige Groningse geneeskunde onderwijsprogramma wordt in verschillende rankings als zeer goed beoordeeld. Maar het kan natuurlijk nòg beter! We gaan verbeteren en vernieuwen om het voor studenten uitdagender te maken, om meer ruimte voor differentiatie te bieden, en om er beter voor te zorgen dat studenten mede-initiatiefnemer in hun leerproces worden. Die extra ruimte voor differentiatie kan ook gebruikt worden voor een verdieping binnen het reguliere programma of een verbreding buiten het geneeskunde domein. Letterlijk en figuurlijk over de grenzen heen kijken. Een programma dat meer motivatie, studieplezier, studiesucces en enthousiasme voor het vak oplevert.

Wat betreft de student willen we met behulp van selectie de juiste persoon voor de opleiding zien te krijgen. De 8+ regeling als vrijkaartje voor toegang tot de opleiding moet worden afgeschaft. Aspirant-studenten moeten geselecteerd worden op basis van een combinatie van eindexamencijfers èn verschillende interviews. In die interviews beoordelen we hun motivatie, de kans op studiesucces en hun aanleg en karaktereigenschappen die nodig zijn om een goede dokter te worden.

Docenten moeten zowel kundig zijn, als ook enthousiasme voor het vak uitstralen. Dat betekent niet alleen goede training van docenten, maar ook een duidelijk carrièreperspectief in het onderwijs. Actieve deelname aan het onderwijs en de opleiding moet voor docenten aantrekkelijk en uitdagend zijn. Goed onderwijs geven en ontwikkelen moet net zoveel carrièrekansen bieden als goede patiëntenzorg of goed onderzoek.

Het uiteindelijke doel is dat we hiermee dokters opleiden die de ‘kunde’ en ‘kunst’ van het vak verstaan, competent zijn, maar ook passie voor het vak hebben. Geneeskunde en geneeskunst als twee aparte kwaliteiten, die echter onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws