Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Wie regeert? Geschiedenis van beleid en bestuur

17 november 2009

Oratie: prof.dr. D.J. Wolffram, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Wie regeert? Geschiedenis van beleid en bestuur
Leeropdracht: Geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd
Faculteit: Letteren

Dirk Jan Wolffram gaat in zijn oratie in op de legitimiteit van politiek en bestuur en het daarmee gepaard gaande besef van noodzakelijke constitutionele en bestuurlijke hervorming. Met zijn rede aanvaardt Wolffram het ambt van hoogleraar Geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Populisme en xenofobie, forse schommelingen in de electorale aanhang van politieke partijen, groot wantrouwen tegen bestuurders: het politieke bestel lijkt ontdaan te zijn van zijn legitimiteit. Publiek, volksvertegenwoordiging en media schreeuwen om duidelijke antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken. Wie regeert het land heden ten dage?

In de afgelopen twee eeuwen hebben de West-Europese staten vier van dergelijke periodes van politieke onzekerheid gekend. Ze werden alle gekenmerkt door een crisis in de legitimiteit van bestuur en politiek, een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de staat om effectief beleid te ontwikkelen. Ze leidden alle tot een herbezinning op de grondslag van beleid en bestuur. In zijn oratie geeft Dirk Jan Wolffram aan hoe in Nederland in deze vier gevallen gepoogd werd de legitimiteit van bestuur en politiek te herstellen en welke consequenties dat had voor politiek, beleid en bestuur.

Heden ten dage bevinden we ons in de vijfde moderne legitimiteitscrisis. Net als aan het eind van de negentiende eeuw lag de grootste uitdaging in de vraag: hoe houden we ons land ook in de toekomst leefbaar? Toen ging het om onderwijs, gezondheid en welvaart, nu gaat het om milieu en energie. Net als toen wordt de legitimiteit van politiek en bestuur onder druk gezet door ideologisering van maatschappelijke tegenstellingen - toen door de opkomst van marxisme en confessionalisme, nu rond de islam - en stellen we ons opnieuw de vraag wie tot de natie behoort: toen vrouwen en arbeiders, nu migranten. En net als toen bestaat het besef dat constitutionele en bestuurlijke hervorming onvermijdelijk is, zij het nu ook op Europees en mondiaal niveau.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...