Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Wie regeert? Geschiedenis van beleid en bestuur

17 november 2009

Oratie: prof.dr. D.J. Wolffram, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Wie regeert? Geschiedenis van beleid en bestuur
Leeropdracht: Geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd
Faculteit: Letteren

Dirk Jan Wolffram gaat in zijn oratie in op de legitimiteit van politiek en bestuur en het daarmee gepaard gaande besef van noodzakelijke constitutionele en bestuurlijke hervorming. Met zijn rede aanvaardt Wolffram het ambt van hoogleraar Geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Populisme en xenofobie, forse schommelingen in de electorale aanhang van politieke partijen, groot wantrouwen tegen bestuurders: het politieke bestel lijkt ontdaan te zijn van zijn legitimiteit. Publiek, volksvertegenwoordiging en media schreeuwen om duidelijke antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken. Wie regeert het land heden ten dage?

In de afgelopen twee eeuwen hebben de West-Europese staten vier van dergelijke periodes van politieke onzekerheid gekend. Ze werden alle gekenmerkt door een crisis in de legitimiteit van bestuur en politiek, een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de staat om effectief beleid te ontwikkelen. Ze leidden alle tot een herbezinning op de grondslag van beleid en bestuur. In zijn oratie geeft Dirk Jan Wolffram aan hoe in Nederland in deze vier gevallen gepoogd werd de legitimiteit van bestuur en politiek te herstellen en welke consequenties dat had voor politiek, beleid en bestuur.

Heden ten dage bevinden we ons in de vijfde moderne legitimiteitscrisis. Net als aan het eind van de negentiende eeuw lag de grootste uitdaging in de vraag: hoe houden we ons land ook in de toekomst leefbaar? Toen ging het om onderwijs, gezondheid en welvaart, nu gaat het om milieu en energie. Net als toen wordt de legitimiteit van politiek en bestuur onder druk gezet door ideologisering van maatschappelijke tegenstellingen - toen door de opkomst van marxisme en confessionalisme, nu rond de islam - en stellen we ons opnieuw de vraag wie tot de natie behoort: toen vrouwen en arbeiders, nu migranten. En net als toen bestaat het besef dat constitutionele en bestuurlijke hervorming onvermijdelijk is, zij het nu ook op Europees en mondiaal niveau.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.