Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Case-assignment by prepositions in Russian aphasia

12 november 2009

Promotie: mw. M.A. Trofimova, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Case-assignment by prepositions in Russian aphasia
Promotor(s): prof.dr. R. Bastiaanse
Faculteit: letteren
Contact: Maria Trofimova, 050-363 81 35 (werk), 06-45 622 498, e-mail: m.a.trofimova@rug.nl

Naamvalstoekenning door voorzetsels bij afatische sprekers mogelijk

Maria Trofimova onderzocht de linguïstische vaardigheden van zowel vloeiende als niet-vloeiende afatische sprekers met afasie, een taalstoornis die voorkomt bij een hersenletsel in de linker hersenhelft (bijvoorbeeld door een beroerte). Haar project omvat een aantal experimenten waarin de naamvalstoekenning door middel van voorzetsels wordt onderzocht bij afatische sprekers van het Russisch - een morfologisch rijke taal die dankzij zijn eigenschappen zeer interessant is voor het onderzoek van naamvalstoekenning.

Uit Trofimova’s onderzoek blijkt dat de verhalende spraak van niet-vloeiend Russische afatische sprekers arm is aan voorzetsels, wat niet het geval is bij vloeiende afatische sprekers. De niet-vloeiende afatische sprekers, die in het algemeen moeite hebben met zinnen maken, waren echter in staat om in het dagelijks taalgebruik constructies met voorzetsels (voorzetselfrasen) en elementen (voorzetsels) die voor hen problematisch zijn te vermijden. Daarom heeft Trofimova ook een aantal specifieke experimenten uitgevoerd waarin het gebruik van constructies met voorzetsels werd uitgelokt. Deze experimenten hebben aangetoond dat het gebruik van de voorzetsels en zinsconstructies met voorzetsels erin problematisch was voor zowel vloeiende als niet-vloeiende afatische sprekers. Wat betreft naamvalstoekenning bleek echter dat wanneer wel het goede voorzetsel kon worden geproduceerd, dat moest zorgen voor de juiste naamval, dat dan ook de juiste naamval kon worden gegeven. Correcte naamvalsmarkerende morfemen werden ook vaker gebruikt naarmate er meer naamvalstoekennende voorzetsels gebruikt werden. Verdere experimenten hebben aangetoond dat de bovenstaande bevindingen ook teruggevonden werden bij voor alle naamvalstoekennende voorzetsels, onafhankelijk van de functie die ze vervulden in de geteste zinnen, of de context.

Maria Trofimova (Rusland, 1978) studeerde taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de afdeling algemene taalwetenschap van de Faculteit der Letteren.

Maria Trofimova investigated linguistic abilities of fluent and non-fluent aphasic speakers who suffer form a language disorder that usually results from a brain injury to the left hemisphere (e.g., a stroke). The project included a series of experiments to investigate case assigning abilities by prepositions of aphasic speakers of Russian – morphologically rich language which main properties make it particularly interesting for research of case. Narrative speech of non-fluent aphasic speakers was found to be impoverished with respect to prepositions, which was not observed in the speech of fluent aphasic speakers. However, the informal conversational style of the narrative data acquisition could have allowed non-fluent aphasic speakers to avoid using those constructions (such as prepositional phrases) and elements (prepositions) that are problematic for them. Therefore, Trofimova examined further both groups of aphasic speakers in experimental settings where they were driven to use prepositions and prepositional phrases. The experiment showed that production of prepositions and complete prepositional phrases was problematic for fluent as well as for non-fluent aphasic speakers. With respect to case marking, Trofimova observed that when both groups of aphasic speakers produced a correct case-assigning preposition they also managed to produce correct case-marking morpheme on its complement noun. Therefore, presence of correct case-assigning prepositions was found to have a positive effect on production of correct case-marking morphemes. Further experiment showed that this was true for all case-assigning prepositions independently of the function they performed in the experimental stimuli or the context in which they occurred.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws