Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Medical futility' in Dutch neonatology

12 november 2009

Promotie: mw. S. Moratti, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: 'Medical futility' in Dutch neonatology
Promotor(s): prof.dr. J. Griffiths
Faculteit: Rechtsgeleerdheid
Contact: Sofia Moratti, sofiamoratti@gmail.com, tel. 00 39 320 40 500 77

Regulering ‘niet-behandel-beslissingen’ bij extreem zieke pasgeborenen functioneert adequaat

Sofia Moratti deed onderzoek naar ‘niet-behandel-beslissingen’ bij extreem zieke pasgeborenen. De basis van zo’n beslissing ligt in ‘medical futility’. ‘Medical futiltity’ (medisch zinloos) is een ethische en juridische grond voor het onthouden of het staken van een levensverlengende medische behandeling. Volgens Moratti functioneert over het algemeen de huidige Nederlandse regulering van het onthouden en het staken van behandeling op basis van ‘medical futility’ in de neonatologie op een adequate wijze.

Een levensverlengende behandeling is ‘medically futile’(medisch zinloos) wanneer de patiënt er onvoldoende bij gebaat is om (het voortzetten van) de behandeling te legitimeren. Moratti heeft onderzocht hoe de term ‘medically futile’ wordt toegepast in neonatale Intensive Care Units in Nederland, in het bijzonder in het geval van baby’s die ernstige beschadiging hebben opgelopen ten gevolge van zuurstofgebrek bij de geboorte. Haar onderzoek bestaat uit een grondige analyse van de huidige Nederlandse regulering van niet-behandel-beslissingen op grond van ‘medical futility’ in de neonatologie, en een studie van de medische praktijk gebaseerd op informatie uit patiëntendossiers en interviews met neonatologen in twee grote Nederlandse Universitaire Medische Centra.

In tegenstelling tot het meeste onderzoek op dit gebied, kiest Moratti in haar empirisch onderzoek voor een sociologische en kwalitatieve benadering. Ze gaat uitgebreid in op de wijze waarop artsen hun eigen standpunten en het besluitvormingsproces beschrijven, waarbij zij veelvuldig gebruik maakt van letterlijke citaten. Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de medische en de sociale context van hun beslissingen.

De belangrijkste conclusie van Moratti’s onderzoek is dat over het algemeen de huidige Nederlandse regulering van het onthouden en het staken van behandeling op basis van ‘medical futility’in de neonatologie, op een adequate wijze functioneert.

Sofia Moratti (Italië, 1979) studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universita di Pavia. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep rechtstheorie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Naast haar promotieonderzoek heeft Moratti zich beziggehouden met het thema van de regulering van medische beslissingen rond het levenseinde in Italië; zo is zij auteur van het hoofdstuk over Italië in Griffiths, Weyers & Adams, "Euthanasia and Law in Europe" (Hart Publ. 2008). Ze heeft tevens een aantal artikelen gepubliceerd in internationale, Italiaanse en Nederlandse medische, medisch ethische en medisch sociologische tijdschriften.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws