Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Medical futility' in Dutch neonatology

12 november 2009

Promotie: mw. S. Moratti, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: 'Medical futility' in Dutch neonatology
Promotor(s): prof.dr. J. Griffiths
Faculteit: Rechtsgeleerdheid
Contact: Sofia Moratti, sofiamoratti@gmail.com, tel. 00 39 320 40 500 77

Regulering ‘niet-behandel-beslissingen’ bij extreem zieke pasgeborenen functioneert adequaat

Sofia Moratti deed onderzoek naar ‘niet-behandel-beslissingen’ bij extreem zieke pasgeborenen. De basis van zo’n beslissing ligt in ‘medical futility’. ‘Medical futiltity’ (medisch zinloos) is een ethische en juridische grond voor het onthouden of het staken van een levensverlengende medische behandeling. Volgens Moratti functioneert over het algemeen de huidige Nederlandse regulering van het onthouden en het staken van behandeling op basis van ‘medical futility’ in de neonatologie op een adequate wijze.

Een levensverlengende behandeling is ‘medically futile’(medisch zinloos) wanneer de patiënt er onvoldoende bij gebaat is om (het voortzetten van) de behandeling te legitimeren. Moratti heeft onderzocht hoe de term ‘medically futile’ wordt toegepast in neonatale Intensive Care Units in Nederland, in het bijzonder in het geval van baby’s die ernstige beschadiging hebben opgelopen ten gevolge van zuurstofgebrek bij de geboorte. Haar onderzoek bestaat uit een grondige analyse van de huidige Nederlandse regulering van niet-behandel-beslissingen op grond van ‘medical futility’ in de neonatologie, en een studie van de medische praktijk gebaseerd op informatie uit patiëntendossiers en interviews met neonatologen in twee grote Nederlandse Universitaire Medische Centra.

In tegenstelling tot het meeste onderzoek op dit gebied, kiest Moratti in haar empirisch onderzoek voor een sociologische en kwalitatieve benadering. Ze gaat uitgebreid in op de wijze waarop artsen hun eigen standpunten en het besluitvormingsproces beschrijven, waarbij zij veelvuldig gebruik maakt van letterlijke citaten. Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de medische en de sociale context van hun beslissingen.

De belangrijkste conclusie van Moratti’s onderzoek is dat over het algemeen de huidige Nederlandse regulering van het onthouden en het staken van behandeling op basis van ‘medical futility’in de neonatologie, op een adequate wijze functioneert.

Sofia Moratti (Italië, 1979) studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universita di Pavia. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep rechtstheorie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Naast haar promotieonderzoek heeft Moratti zich beziggehouden met het thema van de regulering van medische beslissingen rond het levenseinde in Italië; zo is zij auteur van het hoofdstuk over Italië in Griffiths, Weyers & Adams, "Euthanasia and Law in Europe" (Hart Publ. 2008). Ze heeft tevens een aantal artikelen gepubliceerd in internationale, Italiaanse en Nederlandse medische, medisch ethische en medisch sociologische tijdschriften.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...