Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Kwaliteit in homeostase

03 november 2009

Oratie prof.dr. M.M.R.F. Struys, 3 november 2009, 16.15 Academiegebouw
Titel: Kwaliteit in homeostase.
Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

Ten onrechte wordt regelmatig gesteld dat de anesthesie zo veilig is dat onderzoeksgelden beter kunnen worden besteed aan het oplossen van andere medische vraagstukken. Het intra-operatieve mortaliteitscijfer dat gerelateerd is aan de anesthesie is zeer laag (minder dan 1/100 000 patiënten), maar uit internationale studies blijkt dat rond de vijf procent van alle chirurgische patiënten overlijdt binnen het jaar na hun operatie. Voor patiënten ouder dan 65 is dit zelfs meer dan tien procent. De actieve behandelrol van de anesthesioloog stopt als de patiënt de peri-operatieve zorgketen verlaat, maar dat wil dit niet zeggen dat de peri-operatieve gebeurtenissen geen verdere invloed meer kunnen hebben op de lange termijn gezondheidstoestand van de patiënt. Men kan zich afvragen in welke mate het anesthesiologische management de lange termijn “outcome” van de patiënt kan beïnvloeden. Cijfers tonen meer en meer evidentie dat het optimaliseren van het behoud van homeostase tijdens de anesthesie belangrijk is. Dit zou wel eens kunnen bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de hele peri-operatieve zorgketen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws