Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Talent in Academia: uitdagen met passie. Differentiatie in hoger onderwijs door honours programma's’

02 november 2009

Oratie mw. prof.mr. J.E. Bosch-Boesjes, 2 november 2009, 16.15 uur, Academiegebouw
Titel: ‘Talent in Academia: uitdagen met passie. Differentiatie in hoger onderwijs door honours programma's’
Contact: mw. prof.mr. J.E. Bosch-Boesjes, tel. 050 - 363 51 87, j.e.bosch-boesjes@rug.nl

Jenneke Bosch-Boesjes gaat in haar oratie in op differentiatie in het hoger onderwijs via honours programma’s. Zij pleit daarbij onder meer voor aparte accreditatie van de honoursprogramma’s. Met haar rede aanvaardt Bosch-Boesjes het ambt van hoogleraar Ontwikkeling en Differentiatie Academisch Onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

S tudenten verschillen onderling sterk in intellectueel talent, motivatie, interesse en achtergrond. Dat noopt tot differentiatie binnen het hoger onderwijs en is ook de reden dat universiteiten speciale programma’s ontwikkelen voor studenten die intellectueel meer aankunnen en daarvoor gemotiveerd zijn. Om te voorkomen dat talentvolle gemotiveerde studenten gedesillusioneerd raken, moet de universiteit deze groep via honoursprogramma’s extra, en vooral ander onderwijs aanbieden, volgens Jenneke Bosch-Boesjes. Goed onderwijs voor iedereen hoeft niet te betekenen hetzelfde onderwijs voor iedereen.

Een van de zaken die van belang is bij een honoursprogramma is dat er een match is tussen de student en het honoursprogramma, aldus Bosch-Boesjes. Daarom is selectie een vereiste. Maar invoeren van honoursonderwijs ontmoet ook weerstand, o.a. omdat geselecteerd wordt en er een beperkt aantal plaatsen is. Moeten studenten die al bevoorrecht zijn omdat ze talent hebben, ook nog ander onderwijs krijgen? Vanuit de visie dat alle studenten onderwijs moeten krijgen dat bij hen past, is het antwoord volgens Bosch-Boesjes: ja. Het reguliere onderwijs is geen passend onderwijs voor deze studenten.

Tot slot pleit Bosch-Boesjes voor aparte accreditatie van de honoursprogramma’s. Om te bereiken dat studenten en werkgevers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een honoursprogramma is dat van groot belang. Het woord honours moet staan voor een speciaal, samenhangend programma dat aan bepaalde hoge eisen voldoet.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws