Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Toekenning projectaanvraag door Europese Commissie

24 november 2009

In het kader van het Lifelong Learning Programma van de Europese Commissie is afgelopen week bekend gemaakt dat de projectaanvraag SQF HUMART, waarvoor de RUG penvoerder is, is toegekend door de Europese Commissie. Het SQF HUMART project beoogt een sectoraal raamwerk te ontwikkelen voor de Geesteswetenschappen en de Kunsten en is daarmee van direct belang voor de Faculteit der Letteren.

Het project omvat de volgende vakgebieden: Geschiedenis, Architectuur, Dans en Theater, Kunst(en) en Design, Kunstgeschiedenis, Theologie, Literatuur en Taalkunde. Voor de vijf eerstgenoemde vakgebieden zijn al Europese leeruitkomsten (referentiepunten) ontwikkeld in het kader van de Tuning projecten. Voor de vier laatstgenoemde vakgebieden wordt, in het kader van het SQF HUMART project, Europese conceptuele raamwerken geformuleerd. Het project richt zich onder meer op de aansluiting met het middelbaar onderwijs en het HBO. Zo zal het beoogde raamwerk gebruikt kunnen worden door studenten en organisaties die zich bezighouden met erkenning van ‘prior learning’ en met het toekennen van diploma’s in de betreffende vakgebieden. De beschikbare subsidie bedraagt € 292.809,- voor een periode van twee jaar.

Bij dit project zijn 26 Europese universiteiten aangesloten; de coördinatie is in handen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het projectteam bestaat uit Robert Wagenaar en Ingrid van der Meer (Onderwijsinstituut).

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws