Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dr. Joast Halbertsmaprijs voor Oebele Vries

05 november 2009

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de dr. Joast Halbertsmaprijs voor wetenschappelijk werk in Fryslân 2009 toegekend aan Oebele Vries. Oebele Vries krijgt de prijs voor zijn wetenschappelijk werk op het terrein van Friese geschiedenis, de Friese taalgeschiedenis en de Oud-Friese filologie. Vries is universitair docent bij de afdeling Friese taal & cultuur aan de Rijksuniversiteit in Groningen.  

De Halbertsmaprijs wordt eens per drie jaar toegekend en is bedoeld voor wetenschappelijk werk over Fryslân op het gebied van geschiedenis, taal- en literatuurwetenschap en sociale wetenschappen. De prijs wordt toegekend voor een werk, maar kan ook worden toegekend voor een heel oeuvre. De prijs bestaat uit een bedrag van € 4.000,- en een aandenken.

Oebele Vries krijgt de prijs onder meer voor zijn publicatie Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering (Steven Sterk, Leeuwarden-Utrecht 2007). In dit boek zijn de belangrijkste Oudfriese teksten opgenomen met een Nederlandse en een Nieuwfriese vertaling. Een andere recente publicatie van zijn hand is Boer Gerben Feitsma. Portret van een Friese NSB-burgemeester (Bornmeer, Gorredijk 2008).

Volgens de jury onderscheidt het werk van Oebele Vries zich door een combinatie van diepgaand bronnenonderzoek, een behoedzame interpretatie hiervan en een heldere, toegankelijke en meeslepende schrijfstijl. De prijsuitreiking door cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries vindt plaats op 10 december 2009 in de Sint Piter Tsjerke in Grou. Dan wordt ook het juryrapport openbaar gemaakt.

Gedeputeerde Staten worden over de toekenning van de Halbertsmaprijs geadviseerd door een adviescommissie. De adviescommissie van 2009 wordt gevormd door: Jarich Hoekstra, hoogleraar Friese filologie aan de Christian-Albrechts-Universität van Kiel; Hanno Brand, hoofd van de afdeling geschiedenis aan de Fryske Akademy in Leeuwarden, en Henk Folmer, hoogleraar algemene economie aan de Universiteit Wageningen en hoogleraar economische geografie aan de RUG.

Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:07
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.