Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie prof.dr. Jan Borleffs, hoogleraar 'Onderwijs en opleiding in de medische wetenschappen': Schaf loting en 8+ regeling af

23 november 2009

Prof. dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groningen, gaat in zijn oratie in op wat er nodig is voor goed onderwijs en voor een goede opleiding.

'Natuurlijk heb je daar een goed programma en goede docenten voor nodig,' zegt hij. 'In verschillende rankings worden deze aspecten van het Groningse geneeskunde onderwijs als zeer goed beoordeeld. Maar de derde factor, de student, is met de loting als huidige toelatingsprocedure een onzekere factor. Hoe krijgen we de goede student voor ons mooie programma? De student die het in zich heeft om een goede dokter te worden?'

Borleffs meent dat na jaren van een afwachtende houding ten aanzien van selectie aan de poort, de tijd rijp is om het roer om te gooien. De beschikbare literatuur ondersteunt het uitgangspunt dat een selectie op verschillende kwaliteiten van aspirant-studenten niet alleen mogelijk is, maar ook een juiste keuze is. Selectie op de basisvoorwaarden die nodig zijn om uiteindelijk een goede dokter te worden.

De bevoorrechte positie van de 8+ ers is daarbij een achterhaald uitgangspunt. Er is geen bewijs dat het hoge eindexamencijfer een voorbode is voor een goede professional. Wel zijn er voldoende aanwijzingen dat goede eindexamencijfers voorspellend zijn voor studiesucces.

Borleffs pleit ervoor de loting èn de 8+ regeling af te schaffen nu betere selectiemogelijkheden voorhanden zijn. In de plaats daarvan wil hij dat een selectiemethode, waarin een combinatie van eindexamencijfers en kwaliteiten van aspirant-studenten die nodig zijn voor het toekomstige beroep, bepaalt wie tot de opleiding wordt toegelaten.
Het uiteindelijke doel is dat hiermee dokters worden opleid die de kunde en kunst van het vak verstaan, die competent zijn, maar ook passie voor de patiënt en het vak hebben.

Prof. dr. Jan Borleffs spreekt zijn oratie 'Onderwijs en opleiden, over kunde en kunst'  uit op dinsdag 24 november 2009 om 16.15 uur in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Noot voor de pers

Meer informatie via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws