Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG en VU samen in nieuw wetenschappelijk instituut

11 november 2009

Publiek en privaat: vervlechten of ontvlechten? Deze vraag, gerelateerd aan de “magische lijn” tussen het publiek- en het privaatrecht, staat centraal op het oprichtingscongres van een nieuw wetenschappelijk instituut. Het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) viert de feestelijke oprichting op 16 november aanstaande met een congres rond het thema vervlechten of ontvlechten. Het instituut wordt gevormd door twee centres, één aan de VU in Amsterdam en één aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het congres vindt plaats in het Academiegebouw in Groningen in aanwezigheid van de minister van justitie, mr. Ernst Hirsch Ballin.

Binnen het instituut vindt onderzoek naar de verhoudingen tussen privaat en publiekrechtelijke kwesties een plaats. Hoe kunnen publieke en private belangen door middel van het recht met elkaar in balans worden gebracht? Dient in deze tijden van veronderstelde crises de overheid de touwtjes strakker in handen te nemen of moeten verantwoordelijkheden juist sterker worden gedeeld? Naast een behandeling van deze vragen is er tijdens het oprichtingscongres ook ruimte voor parallelsessies rond de onderwerpen: bemoeienissen van de overheid achter de voordeur; de effectiviteit van hybride organisaties en de werking van sociale markten. Enkele opiniemakers van naam zullen met een uitgesproken column hun eigen visie op deze thema’s geven.

Voorafgaand aan het congres houden onderzoekers enkele mini-onderzoekjes rond bovenstaande vragen. De uitkomsten worden gebruikt tijdens de discussie op 16 november 2009.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. G.J. Vonk, tel. 050-363 5765, e-mail: g.j.vonk@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:26

Meer nieuws