Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Is de zorg op maat? Een onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening van Stichting Zorg Op Maat

20 november 2009

Student sociologie Mark Timmers onderzocht de kwaliteit van de hulpverlening van de stichting Zorg Op Maat (ZOM) uit Leeuwarden vanuit cliëntperspectief. De stichting biedt ondersteuning aan voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking of met anderszins een chronische ondersteuningsbehoefte. Timmers interviewde ongeveer 80% van de cliënten. Ook de medewerkers van ZOM werden betrokken bij het onderzoek. Timmers heeft zich met name gericht op vier aspecten van de ondersteuning aan de hand waarvan door de cliënten een oordeel is geveld over de kwaliteit van de hulpverlening van Zorg Op Maat. Hiernaast deed hij een kwaliteit van bestaan meting. Mark Timmers deed dit afstudeeronderzoek bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid in samenwerking met Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde.

Conclusies

Over het algemeen zijn cliënten tevreden over hun ondersteuningsplan, maar er zijn bij enkele cliënten wat onduidelijkheden over de werking en mogelijkheden van het PGB.

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun woonsituatie. Hierbij moet worden vermeld dat cliënten met een minder zelfstandige woonruimte meer tevreden zijn met hun woonsituatie. Cliënten met een zelfstandige woonruimte verlangen veelal naar verbetering in materieel opzicht. Het blijkt verder dat cliënten zich altijd tot bijna altijd veilig voelen in hun eigen woning.

Cliënten zijn redelijk tevreden over hun verschillende sociale relaties. Er wordt verschillend gedacht over de relatie met ten eerste familie (minder goed vergeleken met bestaand onderzoek, ten tweede vrienden (vooruitgang ten opzichte van vorige beoordeling) en ten derde de begeleiding (gelijke score met eerder onderzoek). Zorgvuldiger gebruik van netwerkdiagram-methodiek wordt in het onderzoek aangeraden.

Cliënten zijn tevreden over de begeleiding en ondersteuning, waarbij ondersteuningsvraag vooral ligt op administratief vlak, het aanbrengen van structuur in de dag en op het gebied van sociale vaardigheden. Kritiekpunten in de ondersteuning zijn de begeleiderwisselingen en de communicatie van ondersteuners onderling.

De cliënten beoordelen hun kwaliteit van leven met een 7,1.

ZOM krijgt als gemiddeld rapportcijfer in de eindbeoordeling van cliënteneen 7,5.

De conclusies laten zien dat er op sommige punten in de ondersteuning het een en ander kan worden verbeterd, maar dat er onder cliënten van ZOM geen sprake was van een groep notoir ontevreden cliënten

In het onderzoek worden nog aandachtspunten voor de toekomst gegeven voor ZOM.

 

Noot voor redactie

Inhoudelijke informatie: Mark Timmers - timmersmark@hotmail.com 0654246787

Informatie over de organisatie: Zorg op Maat - Ramzy El Alridi - 058-2998561 Ramzy stichtingzorgopmaat.nl

Projectinformatie wetenschapswinkel: Martijje Lubbers, F.T.Lubbers rug.nl  050-3638612 (ma-mid/di/do)

 

Is de zorg op maat? Een onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening van StichtingZorg Op Maat vanuit cliëntperspectief, Mark Timmers, Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid in samenwerking met Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde

Groningen, Publicatiereeks Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde EC 187, ISBN 978-90-5803-077-1

Informatie: Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde, tel. 050-363 3810, e-mail: somar rug.nl  

 

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:12

Meer nieuws