Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Reproductive rates under competition

30 oktober 2009

Promotie: mw. M. Nicolaus, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Reproductive rates under competition
Promotor(s): prof.dr. J.M. Tinbergen, prof.dr.ir. J. Komdeur
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Contact: tel. 050-363 2206, e-mail: m.nicolaus@rug.nl

Voortplantingsgedrag koolmezen ook afhankelijk van sociale omgeving

Marion Nicolaus bestudeerde het effect van de sociale omgeving op het broedsucces van koolmezen (Parus major). In het onderzoek ging het om de dichtheid en de geslachtsverhouding in een terrein. Om te begrijpen hoe voortplantingspatronen geëvolueerd zijn, is het nodig de rol van natuurlijke selectie op individueel gedrag zoals voortplantingsgedrag te bestuderen. Natuurlijke selectie bevoordeelt individuen die zich zo gedragen dat de genetische bijdrage aan toekomstige generaties maximaal is (maximale fitness). Welke selectieve krachten individueel gedrag vormen en op welke ruimtelijke schaal dat gebeurt, is van cruciaal belang om variatie in gedrag te begrijpen.

Om het effect van de sociale omgeving op het broedsucces van de koolmees te onderzoeken, creëerde Nicolaus terreinen met verschillende dichtheden en geslachtsverhoudingen van uitgevlogen jongen. Haar primaire interesse was om de fitness consequenties van legselgrootte onder verschillende sociale omstandigheden te kwantificeren. Dit om na te gaan of sociale omstandigheden selectie op legselgrootte beïnvloeden en daarmee variatie in legselgrootte kunnen verklaren. De resultaten laten, naast allerlei interessante details over vestiging en verspreiding, inderdaad zien dat de relatie tussen fitness en broedselgrootte afhangt van de sociale omgeving. De sociale omgeving blijkt dus inderdaad een belangrijke selectiedruk op voortplantingsgedrag. Het proefschrift van Nicolaus draagt daarom bij aan een beter begrip van de micro-evolutionaire processen die betrokken zijn bij de evolutie van aan fitness gerelateerde kenmerken.

Marion Nicolaus (Parijs, 1980) studeerde aan de Université Louis Pasteur en deed haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de vakgroep Dierecologie van het Centre for Ecological and Evolutionary Studies (CEES). Na haar promotie zet ze het dierecologisch onderzoek voort als postdoc aan het Max Planck Institute in Seewiesen, Duitsland.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws