Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Achter de navel kijken

27 oktober 2009

Oratie: prof. dr. E. J. van der Jagt, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Leeropdracht: Radiologie, in het bijzonder de abdominale radiologie
Titel: Achter de navel kijken

De Abdominale Radiologie is na de eerste decennia zeer sterk veranderd. Tot ongeveer 1970 bestond het voornamelijk uit contrastonderzoeken van het maag-darmkanaal en de nieren. Door de ontwikkeling van de endoscopie zijn de contrastonderzoeken van de maag en darm nu nagenoeg verdwenen, en dreigde de abdominale radiologie te marginaliseren.

Echter in die tijd kwamen nieuwe radiologische technieken tot ontwikkeling, zoals de echografie, computertomografie en magnetische resonantie. Deze hebben geheel nieuwe mogelijkheden gegeven om buikorganen af te beelden, met name ook de lever, de alvleesklier en de nieren, maar gaan ook een toenemende rol spelen bij onderzoek van maag en darmen.

De technieken zijn ingewikkelder, vereisen meer gespecialiseerde kennis , zijn niet meer eenvoudig door andere specialisten te interpreteren en leiden tot steeds meer multidisciplinaire besprekingen met behandelaars om de uitkomsten in het juiste perspectief te plaatsen. Ontwikkelingen in behandelingsstrategieën dragen hier in sterke mate toe bij. Een steeds groter deel van de tijdsbesteding van de radioloog gaat op aan deze overleggen en dreigt ten koste te gaan van de tijd beschikbaar voor het uitvoeren en beoordelen van de onderzoeken. De rol van de radioloog is veranderd van alleen een producent van beelden tot een consulent in klinisch overleg met een specifieke rol. Deelspecialisatie binnen de radiologie is onontkoombaar. Dit heeft ook geleid tot een geheel nieuwe opzet van de opleiding tot Radioloog, waarin de Abdominale Radiologie een belangrijke plaats inneemt.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws