Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Evidence for a good story. A hybrid theory of reasoning with arguments, stories and criminal evidence

29 oktober 2009

Promotie: F.J. Bex, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Evidence for a good story. A hybrid theory of reasoning with arguments, stories and criminal evidence
Promotor(s): prof.dr. H. Prakken, prof.dr. P.J. van Koppen,
Faculteit: Rechtsgeleerdheid
Contact: F.J. Bex, tel. 06-20626465, e-mail: f.j.bex@rug.nl

Nieuwe theorie voor redeneren met strafrechtelijk bewijs

Floris Bex richtte zich in zijn onderzoek op het redeneren met bewijs om de feiten in een strafzaak vast te stellen. Hij voegde verschillende inzichten uit de rechtspsychologie en rechtsfilosofie met technieken uit de kunstmatige intellligentie samen tot een complete en gedegen rationele theorie van redeneren over bewijs en feiten. Deze theorie kan volgens Bex een hulpmiddel zijn bij het vergaren, structureren en beoordelen van bewijs en hypothesen in een strafzaak.

Verschillende ‘high profile’ zaken en (vermeende) justitiële dwalingen zorgen ervoor dat rechercheurs en strafrechters heden ten dage moeten werken onder een streng maatschappelijk en academisch oog. De openbaarheid zorgt voor een verzwaarde plicht om de keuzes in het strafproces uitvoeriger en begrijpelijker te rechtvaardigen en te motiveren. Hierbij draait het naast de juridische details voor een belangrijk deel ook om het feitelijke oordeel: wat is er precies gebeurd en hoe volgt dat uit het bewijs?

Juridisch onderzoek en onderwijs concentreert zich echter met name op het wettelijk systeem van het bewijsrecht. Het proces van feitenvaststelling wordt vaak onterecht als minder belangrijk gezien. Bex’ proefschrift heeft tot doel een rationele theorie voor dit proces van feitenvaststelling te geven. In dit proces, waarin scenario’s over wat er gebeurd kan zijn, worden geconstrueerd, getest en onderbouwd, wordt gebruik gemaakt van zowel bewijs (bijvoorbeeld getuigenverklaringen) als algemene kennis (bijvoorbeeld generalisaties als ‘getuigen spreken vaak de waarheid’).

Een centraal thema in het onderzoek is het logisch structureren en analyseren van redeneren met bewijs om zo complexe redeneerpatronen inzichtelijker en begrijpelijker te maken, waardoor eventuele zwakke of foute redeneringen makkelijker geïdentificeerd kunnen worden. In zo’n analyse wordt gebruik gemaakt van scenario’s of verhalen over wat er gebeurd kan zijn en redeneringen waarmee deze verhalen verankerd kunnen worden in het bewijs. Een ander hulpmiddel zijn kritische vragen, standaardvragen die gebruikt worden om een bepaald verhaal of een bepaalde redenering te bekritiseren en zo kunnen helpen bij het bepalen van de kwaliteit van een feitelijk oordeel.

Floris Bex (Nijmegen, 1979) studeerde cognitieve kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Utrecht. Hij verrichtte zijn onderzoek, gefinancierd door NWO, bij het Centrum voor Recht en ICT, vakgroep Rechtstheorie, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Bex werkt nu als postdoc aan de universiteit van Dundee.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws