Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Bellenblazen? De economie van vastgoedontwikkeling

20 oktober 2009

Oratie: prof.dr.ir. A.J. van der Vlist, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Leeropdracht: Vastgoedontwikkeling
Titel: Bellenblazen? De economie van vastgoedontwikkeling
Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

In het kader van de aanvaarding van de leeropdracht Vastgoedontwikkeling, die vrij vertaald alles omvat rondom de onroerendgoedvoorraad en de veranderingen daarin, gaat Arno van der Vlist in zijn oratie in op ‘de economie van vastgoedontwikkeling’.

Na jaren van euforie in de vastgoed heeft de wal het schip doen keren. De zeepbel is gebarsten en de vastgoedsector is in zwaar weer geraakt. De media hebben de afgelopen tijd veelvuldig aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen. De vraag rijst hoe deze nieuwsfeiten te interpreteren zijn om beter inzicht te krijgen in het functioneren van vastgoedmarkten. Inzicht hierin is essentieel vanuit zowel maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt, omdat er een aantal wezenlijke belangen mee gemoeid zijn: de vastgoedsector biedt onderdak aan huishoudens en bedrijven, genereert werkgelegenheid en inkomen, representeert waarde en vermogen, en legt beslag op de schaarse ruimte.

In het kader van de aanvaarding van de leeropdracht Vastgoedontwikkeling, die vrij vertaald alles omvat rondom de onroerendgoedvoorraad en de veranderingen daarin, gaat Van der Vlist in op ‘de economie van vastgoedontwikkeling’. Allereerst staat hij stil bij fundamentals: de factoren uit de economische wetenschap die als structurele determinanten van de ontwikkelingen van de vastgoedsector beschouwd worden. Vervolgens besteedt hij aandacht aan de zogenoemde nonfundamentals: die factoren die in de huidige analyses veelal als residu worden behandeld. Van der Vlist betoogt dat de nonfundamentals, met name gedrag en instituties, een minstens even belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de vastgoedsector als de fundamentals. Zij zouden daarom als fundamentals beschouwd moeten worden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 22 oktober 2019

  Na dit interview weet je het zeker: het is tijd voor ontspanning

  Dankzij de smartphone ligt ons werk letterlijk op de keukentafel en het nachtkastje. De grens tussen werk en privé vervaagt. Een zorgelijke ontwikkeling, stelt Jessica de Bloom, die vindt dat we onze vrije tijd veel bewuster moeten gebruiken om te herstellen...

 • 11 oktober 2019

  Down Under met Top Dutch (update)

  Na twee jaar hard werken stond het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...