Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bellenblazen? De economie van vastgoedontwikkeling

20 oktober 2009

Oratie: prof.dr.ir. A.J. van der Vlist, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Leeropdracht: Vastgoedontwikkeling
Titel: Bellenblazen? De economie van vastgoedontwikkeling
Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

In het kader van de aanvaarding van de leeropdracht Vastgoedontwikkeling, die vrij vertaald alles omvat rondom de onroerendgoedvoorraad en de veranderingen daarin, gaat Arno van der Vlist in zijn oratie in op ‘de economie van vastgoedontwikkeling’.

Na jaren van euforie in de vastgoed heeft de wal het schip doen keren. De zeepbel is gebarsten en de vastgoedsector is in zwaar weer geraakt. De media hebben de afgelopen tijd veelvuldig aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen. De vraag rijst hoe deze nieuwsfeiten te interpreteren zijn om beter inzicht te krijgen in het functioneren van vastgoedmarkten. Inzicht hierin is essentieel vanuit zowel maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt, omdat er een aantal wezenlijke belangen mee gemoeid zijn: de vastgoedsector biedt onderdak aan huishoudens en bedrijven, genereert werkgelegenheid en inkomen, representeert waarde en vermogen, en legt beslag op de schaarse ruimte.

In het kader van de aanvaarding van de leeropdracht Vastgoedontwikkeling, die vrij vertaald alles omvat rondom de onroerendgoedvoorraad en de veranderingen daarin, gaat Van der Vlist in op ‘de economie van vastgoedontwikkeling’. Allereerst staat hij stil bij fundamentals: de factoren uit de economische wetenschap die als structurele determinanten van de ontwikkelingen van de vastgoedsector beschouwd worden. Vervolgens besteedt hij aandacht aan de zogenoemde nonfundamentals: die factoren die in de huidige analyses veelal als residu worden behandeld. Van der Vlist betoogt dat de nonfundamentals, met name gedrag en instituties, een minstens even belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de vastgoedsector als de fundamentals. Zij zouden daarom als fundamentals beschouwd moeten worden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...