Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bellenblazen? De economie van vastgoedontwikkeling

20 oktober 2009

Oratie: prof.dr.ir. A.J. van der Vlist, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Leeropdracht: Vastgoedontwikkeling
Titel: Bellenblazen? De economie van vastgoedontwikkeling
Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

In het kader van de aanvaarding van de leeropdracht Vastgoedontwikkeling, die vrij vertaald alles omvat rondom de onroerendgoedvoorraad en de veranderingen daarin, gaat Arno van der Vlist in zijn oratie in op ‘de economie van vastgoedontwikkeling’.

Na jaren van euforie in de vastgoed heeft de wal het schip doen keren. De zeepbel is gebarsten en de vastgoedsector is in zwaar weer geraakt. De media hebben de afgelopen tijd veelvuldig aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen. De vraag rijst hoe deze nieuwsfeiten te interpreteren zijn om beter inzicht te krijgen in het functioneren van vastgoedmarkten. Inzicht hierin is essentieel vanuit zowel maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt, omdat er een aantal wezenlijke belangen mee gemoeid zijn: de vastgoedsector biedt onderdak aan huishoudens en bedrijven, genereert werkgelegenheid en inkomen, representeert waarde en vermogen, en legt beslag op de schaarse ruimte.

In het kader van de aanvaarding van de leeropdracht Vastgoedontwikkeling, die vrij vertaald alles omvat rondom de onroerendgoedvoorraad en de veranderingen daarin, gaat Van der Vlist in op ‘de economie van vastgoedontwikkeling’. Allereerst staat hij stil bij fundamentals: de factoren uit de economische wetenschap die als structurele determinanten van de ontwikkelingen van de vastgoedsector beschouwd worden. Vervolgens besteedt hij aandacht aan de zogenoemde nonfundamentals: die factoren die in de huidige analyses veelal als residu worden behandeld. Van der Vlist betoogt dat de nonfundamentals, met name gedrag en instituties, een minstens even belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de vastgoedsector als de fundamentals. Zij zouden daarom als fundamentals beschouwd moeten worden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws