Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Efficiency enhancement of polymer fullerene solar cells

23 oktober 2009

Promotie: M. Lenes, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Efficiency enhancement of polymer fullerene solar cells
Promotor(s): prof.dr. P.W.M. Blom
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Contact: Martijn Lenes, tel. +34691163518 (werk), e-mail: martijn.lenes@uv.es

Doorbraak in verbeteren polymere zonnecellen met nieuwe materialen

Polymere zonnecellen worden beschouwd als een geschikte kandidaat voor een lichtgewicht, flexibele en vooral goedkope alternatieve energiebron. Ondanks het feit dat al veel vorderingen gemaakt zijn in het begrijpen en verbeteren van dit type zonnecel, zijn de behaalde resultaten nog te laag voor (grootschalige) productie.

Martijn Lenes analyseerde de kritieke verliesprocessen in zonnecellen, gebaseerd op een polymeer als elektron donor en een fullereen als elektron acceptor en zette nieuwe strategieën uit om de efficiënties van deze devices te verhogen. Enkele van deze stategieën gebruikte hij in de ontwikkeling van nieuwe polymeren en fullerenen en deze materialen testte hij voor gebruik in zonnecellen. Ook de gemaakte zonnecellen zijn uitvoerig getest en geanalyseerd met behulp van de huidige modellen die voor dit type devices bestaan. In de gevallen dat de resultaten niet overeenkwamen met de huidige modellen, paste Lenes deze modellen aan en breidde ze uit.

Lenes toont aan dat vooral in het optimaliseren van de energieniveaus van de materialen veel winst in efficiëntie valt te behalen. In één geval leverde deze optimalisatie een winst in de hoeveelheid geabsorbeerd licht op, in een andere geval een winst in de maximale spanning die de zonnecel kan leveren. In het laatste geval is een relatieve winst van 20% ten opzichte van de standaard polymeer-fullereen combinatie behaald: een doorbraak.

Martijn Lenes (Hoogezand, 1977) studeerde technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn promotieonderzoek deed bij de vakgroep Molecular Electronics - Physics of Organic Semiconductors, onderdeel van het Zernike Institute of Advanced Materials. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het Dutch Polymer Institute (DPI), Technology Area Functional Polymer Systems. Inmiddels werkt hij als fysicus voor het Institute of Molecular Science (ICMOL) van de Universiteit van Valencia, Spanje.

Het promotieonderzoek van Lenes laat zien dat de RUG vooraanstaand is in de organische PV wereld. De groep van prof. Kees Hummelen en het bedrijf Sollene, waarvan Hummelen medeoprichter is, spelen wat betreft het onderzoek en fabricage van acceptormaterialen een belangrijke rol.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws