Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The use of economic analysis for water quality improvement investments

19 oktober 2009

Promotie: D.J. Rodriguez Rodriguez, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The use of economic analysis for water quality improvement investments

Promotor(s): prof.dr. H. Folmer

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Economische analysemodellen nuttig bij waterprojecten

Promovendus Diego Juan Rodriguez Rodriguez deed onderzoek naar het gebruik van economische analysemodellen bij projecten ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Die verbetering is sociaal en economisch mondiaal een belangrijk thema. De slechte kwaliteit van oppervlaktewater vormt zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden een groot probleem. Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig en betaalbaar drinkwater wordt geschat op één miljard en het aantal mensen dat onder slechte hygiënische omstandigheden leeft op 2,4 miljard. Elk jaar sterven ongeveer vier miljoen mensen als gevolg van wateroverdraagbare ziektes (met name cholera, hepatitis, dengue, malaria en andere parasitaire ziektes), waaronder twee miljoen kinderen die aan de gevolgen van diarree sterven. Een slechte waterkwaliteit heeft ook nadelige gevolgen voor andere sectoren van de economie, zoals de landbouw, de industrie en de energiesector. De complexiteit van projecten ter verbetering van de waterkwaliteit maken de situatie er niet gemakkelijker op.

Diego Juan Rodriguez Rodriguez verrichtte een economische analyse met betrekking tot een groot waterinfrastructuurproject in Brazilië ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hij doet aanbevelingen met betrekking tot de vraag of de investering wel of niet gedaan moet worden, wil lessen voor de toekomst trekken uit deze toepassing en het nut van dit soort analyses bij andere grote infrastructurele investeringen aantonen.

Een van zijn aanbevelingen is dat wanneer er miljoenen euro’s gemoeid zijn bij investeringen in projecten ter beheersing van de watervervuiling, kosten-batenanalyses wel degelijk de moeite waard zijn, ook al is het moeilijk de baten van verbetering van de kwaliteit van water te specificeren. Een andere aanbeveling: werk toe naar het verplicht stellen van een vectorgelimiteerde kosten-batenanalyse voor het hele stroomgebied, maar voer een afzonderlijke kosten-batenanalyse uit voor specifieke projecten.

Diego Juan Rodriguez Rodriguez (Uruguay, 1967) studeerde economie aan de Virginia State University. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws