Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gepraktiseerde religie thuis en sociale limieten

15 oktober 2009

Promotie: S.H. Mousavi Torshezi, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Gepraktiseerde religie thuis en sociale limieten. Een vergelijkende studie van de opvoeding en houding van jongeren bij gereformeerd vrijgemaakte, hindoe-, joods, islam. en seculiere gezinnen in de Nederlandse samenleving

Promotor(s): prof.dr. J.E. Rink, prof.dr. P.S. van Koningsveld

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Verschillen tussen religieuze en seculiere ouders onderzocht

Hassan Mousavi onderzocht de mogelijke verschillen tussen religieuze en seculiere ouders en hun kinderen en tussen verschillende religieuze groepen onderling. Daarbij lag de nadruk op een exploratie van een mogelijke samenhang tussen gepraktiseerde religie in de thuissituatie, de opvoeding aldaar en de houding van jongeren tussen de 12 en 21 jaar ten opzichte van sociale grenzen in de Nederlandse samenleving.

Hij concludeert dat religieuze ouders normen en controle meer benadrukken dan niet-religieuze ouders. Niet-religieuze ouders leggen meer nadruk op oriëntatie en expressie dan religieuze ouders. De kinderen van beide groepen verschillen echter nauwelijks in hun houding ten opzichte van sociale grenzen. Mousavi vond tevens enkele overeenkomsten tussen de religie-intensiteit en de opvoeding bij de religieuze onderzoeksgroepen onderling.

Mousavi vergeleek de volgende gezinnen: gereformeerd vrijgemaakt, liberaal joods, hindoe, moslim en seculier. Van ieder gezin vulden een ouderpaar en een jongere in totaal vier vragenlijsten in, waarvan drie bestaande vragenlijsten. De vierde is door de onderzoeker tijdens deze studie ontwikkeld voor het meten van de religie-intensiteit van de ouders. Voor iedere religieuze onderzoeksgroep werd een aparte versie geconstrueerd.

Sayed Hassan Mousavi Thorshezi (Iran, 1954) studeerde islamologie aan de Universiteit Leiden en deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek van de RUG en bij de stichting Jongeren en Sociale Limieten. Het proefschrift verschijnt in een handelseditie bij Uitgeverij Garant in Antwerpen, België.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 25 maart 2019

  Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking onderzoek doofblindheid

  Ieder mens heeft recht op een leven lang leren. Voor mensen met aangeboren doofblindheid is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom werd donderdag 21 maart jl. op een feestelijke manier stilgestaan bij de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen de...

 • 20 maart 2019

  Implementatie Best Practice 2020

  De aanbesteding voor hetnieuwe bedrijfsvoeringsysteem voor Finance en HR is afgerond.

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...