Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Regulation of multidrug resistance in Lactococcus lactis

16 oktober 2009

Promotie: mw. H. Agustiandari, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Regulation of multidrug resistance in Lactococcus lactis

Promotor(s): prof.dr. A.J.M. Driessen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Regulatie van multidrug resistentie in Lactococcus lactis

Herfita Augustiandari deed onderzoek naar de regulatie van multidrug resistentie in Lactococcus lactis. Het verschijnsel van multidrug resistentie (MDR) is het vermogen van cellen om resistentie te ontwikkelen tegen een wijd bereik aan giftige moleculen die in hun structuur niet aan elkaar verwant zijn. MDR wordt veroorzaakt door de (over) expressie van transporteiwitten die deze verbindingen de cel uitdrijven. Multidrug resistentie heeft bijvoorbeeld geleid tot meervoudige complicaties bij de behandeling van kanker of infectieziekten. De introductie en het oneigenlijke gebruik van antibiotica hebben geleid tot de selectie van bacteriën die door het veranderen van hun genoom resistentiemechanismen hebben ontwikkeld die het mogelijk maken onder zware antibioticadruk te overleven. Sequentieanalyse uitgevoerd op meerdere bacteriegenomen heeft onthuld dat in de natuur MDR-transporters alom vertegenwoordigd zijn. De meerderheid van bacteriële MDR-transporters zijn onderworpen aan regulatie door plaatselijke of globale regulatoreiwitten die functioneren op het niveau van transcriptie. Over het algemeen herbergen bacteriën resistentiemechanismen die het hen mogelijk maken te reageren op blootstelling aan giftige verbindingen. Een dergelijke omstandigheid leidt in cellen tot het opreguleren van laag tot expressie komende MDR-transporteiwitten. Typerend bestaat een MDR-regulatoreiwit uit twee domeinen; het DNA-bindende domein aan het N-uiteinde en het ligand-bindende domein aan het C-uiteinde. Een gemeenschappelijk kenmerk van het DNA-bindende domein is de aanwezigheid van een “helix-turn-helix” (HTH) motief. Verdere classificatie is gebaseerd op de hoge sequentiehomologie van het DNA-bindingsdomein en op basis van dit kenmerk kunnen vier verschillende families worden aangewezen: AraC, MarR, MerR en TetR. Echter, de resultaten van Augustiandari tonen aan dat LmrR functioneert als de transcriptieregulator voor de hoofdtransporter MDR LmrCD van Lactococcus lactis. In tegenstelling tot de membraangebonden MDR-transporteiwitten zijn transcriptiefactoren oplosbare eiwitten die relatief "rechttoe rechtaan" in grotere hoeveelheden tot overexpressie kunnen worden gebracht. Het ophelderen van de structuur en functie van deze MDR-transcriptiefactoren is belangrijk aangezien deze eiwitten vaak een vergelijkbaar bereik aan substraten herkennen als de transporteiwitten waarvan de expressie gereguleerd wordt. Dit kenmerk maakt de transcriptiefactoren ideale kandidaten voor het bestuderen van de moleculaire grondslag van multidrug-herkenning. Deze nieuwe inzichten zullen bruikbaar zijn voor de verdere ontwikkeling van nieuwe verbindingen die het MDR fenotype kunnen onderdrukken waardoor de werkzaamheid van medicijnen verhoogd kan worden.

Herfita Augustiandari (Indonesië, 1978) studeerde aan de St Cloud State University, Maine, VS. Haar promotieonderzoek deed ze bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de vakgroep Moleculaire Microbiologie van het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB). Het werd gefinancierd door de J.E. Jurriaanse Stichting. Zij vervolgt haar loopbaan als postdoc bij de afdeling Immunology and Infectious Disease bij de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Miljoenenpremies naar vier Groningse toponderzoekers

  Vier Groningse RUG-wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden...

 • 22 februari 2018

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...