Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Op waarde gewaardeerd: hoe de waarderingsprofessie kan bijdragen aan succesvolle fusies en overnames

06 oktober 2009

Oratie: prof.dr. W.G.M. Holterman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Op waarde gewaardeerd: hoe de waarderingsprofessie kan bijdragen aan succesvolle fusies en overnames

Leeropdracht: Business Valuation

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Fusies en overnames hebben belangrijke gevolgen voor alle stakeholders van de betrokken ondernemingen: onder meer voor de aandeelhouders, vreemd vermogenverschaffers, werknemers en klanten. Voor de aandeelhouders vormt de prijs die bij een overname betaald wordt een belangrijk aspect. In zijn oratie pleit Wim Holterman voor een grotere rol voor externe en onafhankelijke waarderingsspecialisten bij transacties om de belangen van aandeelhouders te waarborgen. Een instrument dat hier bij uitstek voor geschikt is, is de fairness opinie. De fairness opinie wordt momenteel voornamelijk gebruikt bij openbare biedingen ten behoeve van de verantwoording aan de aandeelhouders van de onderneming die wordt overgenomen. Holterman pleit voor een bredere toepassing van de fairness opinie. Onder meer ten behoeve van de aandeelhouders van de overnemende partij, omdat blijkt dat overnemende ondernemingen nogal eens te hoge prijzen betalen. Voorts stelt Holterman voor dat er een einde komt aan de praktijk waarbij fairness opinies worden verstrekt door partijen die ook als dealadviseur betrokken zijn en wier beloning afhankelijk is van het doorgaan en de hoogte van de prijs van de transactie. Een vergroting van de rol van waarderingsspecialisten dient volgens Holterman gepaard te gaan met een verdere professionalisering van de beroepsgroep. Ondernemingen worden complexer en immateriële activa zoals merken en technologieën vormen een steeds belangrijker aandachtspunt bij de waardebepaling. Dat vergt nieuwe kennis en vaardigheden. Volgens Holterman dient daarom prioriteit te worden gegeven aan de opleiding van waarderingsspecialisten en de ontwikkeling van waarderingsstandaarden.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws