Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Op waarde gewaardeerd: hoe de waarderingsprofessie kan bijdragen aan succesvolle fusies en overnames

06 October 2009

Inaugural lecture: prof.dr. W.G.M. Holterman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Op waarde gewaardeerd: hoe de waarderingsprofessie kan bijdragen aan succesvolle fusies en overnames

Chair: Business Valuation

Faculty: Economics and Business

 

Last modified:15 September 2017 3.38 p.m.

More news