Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie Alma de Groot

23 oktober 2009
Proefschrift Alma de Groot
Volledige tekst proefschrift

Op 23 oktober zal Alma de Groot haar proefschrift 'Salt-marsh sediment. Natural γ-radioactivity and spatial patterns' verdedigen.

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Tijd: 14:45 uur.

Promotores: R.J. de Meijer en J.P. Bakker (Centre for Ecological and Evolutionary Studies (CEES), RUG)

 

Kweldersedimentatie. Natuurlijke γ-radioactiviteit en ruimtelijke patronen

In Nederland is er een trend in de richting van ‘dynamisch’ kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het onderzoek van Alma de Groot geeft meer inzicht in de natuurlijke dynamiek van kwelders, dat gebruikt kan worden bij het kiezen van maatregelen voor kustbeheer.

Kwelders, begroeide gebieden die periodiek door de zee worden overspoeld, staan in de belangstelling vanwege hun bijdrage aan kustbescherming en biodiversiteit. Om deze dynamische gebieden goed te kunnen beheren is inzicht nodig in de opslibbing en ontwikkeling van kwelders op lange termijn. Kwelders op de Waddeneilanden bestaan uit een kleiige laag afgezet op een dik zandpakket. De samenstelling en dikte van deze kwelderafzettingen geven informatie over hoe de kwelder zich in het verleden heeft ontwikkeld. De Groot beschrijft en interpreteert in haar proefschrift de ruimtelijke patronen in samenstelling en dikte. Naast het gebruik van ondiepe boringen onderzocht zij of veldmetingen van de natuurlijke gammastraling van sediment (40K, 232Th en 238U) meer inzicht kunnen leveren in de ruimtelijke samenstelling van kweldersediment.

Eerst modelleerde De Groot de invloed van watergehalte en dichtheid van het sediment op veldmetingen van gammastraling, resulterend in een correctie voor het effect van watergehalte. Verder hangt in het studiegebied Schiermonnikoog de gemeten stralingsintensiteit vooral af van de korrelgrootte van het sediment. Dit resultaat is toegepast door aan de hand van stralingspatronen wadplaten te karteren op slibgehalte en de dikte van de kwelderafzettingen te bepalen.

Uit de boringen blijkt dat er ruimtelijke variaties in de afzettingen zijn tengevolge van de dynamiek van wind en water tijdens de vorming van de kwelder. Stormen zetten ongeveer eens per tien jaar zand af op de verder kleiige kwelder. De bijdrage van dit zand aan de kwelderafzettingen is ongeveer tien procent. De ruimtelijke patronen in totale lange-termijn opslibbing zijn complex en veranderen vaak naarmate de kwelder zich verder ontwikkelt.

Alma de Groot (Soest, 1977) studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek deed zij aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor de helft bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en voor de andere helft bij Community and Conservation Ecology in het Biologisch Centrum. Het onderzoek werd gefinancierd uit het programma Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ) van NWO, uitgevoerd via Stichting FOM. Inmiddels werkt zij bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat in Lelystad en per 1 november 2009 begint zij als postdoc aan de Wageningen Universiteit met een onderzoek naar duinvorming en vegetatieontwikkeling op het strand.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 02 oktober 2018

  Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

  De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van deRijksuniversiteit Groningen.Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr.Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels,...