Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dr. Monika Baár nieuwe Rosalind Franklin Fellow

30 oktober 2009

Dr. Monika K. Baár is per september 2009 in dienst getreden als Rosalind Franklin Fellow bij de Faculteit der Letteren. Dr. Baár is gespecialiseerd in de culturele geschiedenis van modern Europa en richt zich in haar onderzoek met name op de problemen voor kleine naties.

Monika Baár studeerde g eschiedenis, literatuur en taalwetenschap aan de Eötvös Loránd University in Budapest en behaalde haar doctoraaldiploma in Geschiedenis aan de Central European University Budapest en aan de School of Slavonic and East European Studies in London. Ze promoveerde op het terrein van moderne geschiedenis in 2002 aan de universiteit in Oxford.  Begin 2010 wordt haar boek, Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century, gepubliceerd door de Oxford University Press.

Met haar onderzoek zal Monika Baár zich richten op de culturele en sociale geschiedenis van kennis, en dan met name de geschiedenis van de academies van wetenschap en geleerde genootschappen. Ze combineert haar functie met het project Negotiating Modernity, verbonden aan de Centre of Advanced Study te Sofia. Vanuit dit project is het voornemen een boek te publiceren over de geschiedenis van het politieke gedachtengoed in Oost- en Centraal- Europa.

Rosalind Franklin Fellowship

Een Rosalind Franklin Fellowship is een tijdelijke aanstelling, die na bewezen kwaliteit kan leiden tot een hoogleraarschap. De kern van het Rosalind Franklin (RF) project van de RUG is vrouwen wereldwijd te werven en puur op kwaliteit te selecteren. Op basis van haar specifieke expertise krijgt een fellow ruimte om een eigen onderzoekspoot op te zetten. Het project is een unieke methode om vrouwen èn kwaliteit binnen te halen. De faculteitsbesturen vinden het belangrijk dat het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf toeneemt. Specifiek beleid zoals deze werving voor Rosalind Franklin Fellows kan daaraan bijdragen.
Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:06
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws