Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Valorisatie Target van start

25 september 2009

De Target Holding B.V. is opgericht voor het vermarkten van de expertise en kennis gegenereerd door Target. Target is een expertise centrum dat bouwt aan de (door)ontwikkeling van grootschalige datasystemen voor sensornetwerken. Hierin werken 10 private en publieke partners samen op een budget van 32 miljoen euro.

 

Target Holding is de partner die zorgt voor het beheer van het intellectuele eigendom van Target en voor de sturing van de commerciële toepassingen. De onderzoeksvragen binnen  Target worden (mede) geformuleerd door de gebruikerscommissie.*  De Target Holding is voorzitter van de gebruikerscommissie en speelt een marktgerichte, drijvende rol in het formuleren van de onderzoeksvragen. Als beheerder van al het intellectuele eigendom draagt de Target Holding er zorg voor dat het intellectuele eigendom maximaal commercieel uitgenut wordt. De Target Holding heeft inmiddels samenwerkingsovereenkomsten (en aanvullende overeenkomsten) gesloten met de Rug en het UMCG met betrekking tot het intellectuele eigendom. Dit wordt vorm gegeven in een valorisatieprogramma waarbij product-markt combinaties zijn onderverdeeld in de volgende deelgebieden:

 • Target Componenten
 • Target Services
 • Zoekmachines
 • Spinoffs
 • R&D contracten

De kern van de Target Holding organisatie wordt gevormd door de directeur en de programma coördinator, die worden ondersteund door een business project manager en administratieve ondersteuning. De directeur heeft een trekkende rol in het ontwikkelen van de business. De programma coördinator en de directeur bepalen de richting van het Target project, en kunnen derhalve sturen op maximale commerciële relevantie. De aandeelhouders van de Target Holding zijn:

 • RuG Houdstermaatschappij B.V.
 • Hanzepoort B.V.(UMCG)
 • Texcel Holding BV

 De Target Holding is in het Target project verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 

 • Inhoudelijke programmasturing
 • PR & Marketing van de technologie
 • Registratie en beheer van intellectueel eigendom
 • Uitgifte licenties op intellectueel eigendom
 • Aangaan van betaalde R&D contracten, te beleggen bij de partners
 • Aangaan van joint ventures ter vermarkting van de kennis
 • Opzetten van en participeren in spin-offs

Op dit moment zijn deze activiteiten in volle gang.

 

*De 1e gebruikerscommissie is gepland op 6 oktober.

Neem voor meer informatie over de Target Holding contact op met de directeur van de Target Holding, Gert-Jan van Dijk  of met de programma coördinator, Edwin Valentijn.

Laatst gewijzigd:03 april 2019 07:19

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...