Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Valorisatie Target van start

25 september 2009

De Target Holding B.V. is opgericht voor het vermarkten van de expertise en kennis gegenereerd door Target. Target is een expertise centrum dat bouwt aan de (door)ontwikkeling van grootschalige datasystemen voor sensornetwerken. Hierin werken 10 private en publieke partners samen op een budget van 32 miljoen euro.

 

Target Holding is de partner die zorgt voor het beheer van het intellectuele eigendom van Target en voor de sturing van de commerciële toepassingen. De onderzoeksvragen binnen  Target worden (mede) geformuleerd door de gebruikerscommissie.*  De Target Holding is voorzitter van de gebruikerscommissie en speelt een marktgerichte, drijvende rol in het formuleren van de onderzoeksvragen. Als beheerder van al het intellectuele eigendom draagt de Target Holding er zorg voor dat het intellectuele eigendom maximaal commercieel uitgenut wordt. De Target Holding heeft inmiddels samenwerkingsovereenkomsten (en aanvullende overeenkomsten) gesloten met de Rug en het UMCG met betrekking tot het intellectuele eigendom. Dit wordt vorm gegeven in een valorisatieprogramma waarbij product-markt combinaties zijn onderverdeeld in de volgende deelgebieden:

 • Target Componenten
 • Target Services
 • Zoekmachines
 • Spinoffs
 • R&D contracten

De kern van de Target Holding organisatie wordt gevormd door de directeur en de programma coördinator, die worden ondersteund door een business project manager en administratieve ondersteuning. De directeur heeft een trekkende rol in het ontwikkelen van de business. De programma coördinator en de directeur bepalen de richting van het Target project, en kunnen derhalve sturen op maximale commerciële relevantie. De aandeelhouders van de Target Holding zijn:

 • RuG Houdstermaatschappij B.V.
 • Hanzepoort B.V.(UMCG)
 • Texcel Holding BV

 De Target Holding is in het Target project verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 

 • Inhoudelijke programmasturing
 • PR & Marketing van de technologie
 • Registratie en beheer van intellectueel eigendom
 • Uitgifte licenties op intellectueel eigendom
 • Aangaan van betaalde R&D contracten, te beleggen bij de partners
 • Aangaan van joint ventures ter vermarkting van de kennis
 • Opzetten van en participeren in spin-offs

Op dit moment zijn deze activiteiten in volle gang.

 

*De 1e gebruikerscommissie is gepland op 6 oktober.

Neem voor meer informatie over de Target Holding contact op met de directeur van de Target Holding, Gert-Jan van Dijk  of met de programma coördinator, Edwin Valentijn.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:56

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.