Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof. dr. Janka Stoker wordt vice-decaan Economie en Bedrijfskunde

18 september 2009

Het bestuur van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde verwelkomt per 1 november 2009 prof.dr. Janka Stoker als nieuwe vice-decaan met de portefeuille Onderwijs. Het faculteitsbestuur wordt hiermee teruggebracht van vier naar drie leden.

De leden van de faculteitsraad van economie en bedrijfskunde hebben op 11 september 2009 met enthousiasme gereageerd op de nieuwe bestuurssamenstelling.


Van de huidige leden blijven decaan prof.dr. Elmer Sterken en drs. Teun van Duinen aan in het bestuur. De aanstelling van Van Duinen is per 1 september 2009 met vijf jaar verlengd, Sterkens periode van vijf jaar loopt nog tot 2013, Stoker is eveneens voor vijf jaar benoemd vanaf 1 november 2009. Het driekoppige faculteitsbestuur zal zich vooral concentreren op strategievorming.

Naast het faculteitsbestuur wordt dr. Kees Praagman benoemd als Onderwijsdirecteur en drs. Frans Rutten wordt Associate Dean of International Affairs. Over enige tijd wordt ook een Academic Dean benoemd voor de nieuw op te zetten International Business School. Praagman zal zich vooral richten op de onderwijsallocatie, de onderwijs- en examenregelingen en het implementeren van onderwijsvernieuwingen. Rutten wordt verantwoordelijk voor internationalisering en internationale accreditaties. De taken van prof. dr. Tammo Bijmolt als directeur van SOM blijven ongewijzigd.

Janka Stoker

Janka Stoker is momenteel bijzonder hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de FEB, een leerstoel die mede is mogelijk gemaakt door haar huidige tweede werkgever het adviesbureau Berenschot. Stoker krijgt vanaf november 2009 een full time aanstelling bij de FEB en haar bijzondere leerstoel wordt omgezet in een regulier hoogleraarschap.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. Elmer Sterken, tel. (050) 363 38 27 (werk), e-mail: e.sterken@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws