Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Klinische chemie: de juiste test, op de juiste tijd en de juiste plaats?

28 september 2009

Oratie: prof.dr. I.P. Kema, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Klinische Chemie: de juiste test, op de juiste tijd en de juiste plaats?

Leeropdracht: Klinische chemie, i.h.b. de neuroendocrinologie en oncologie

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Klinisch chemisch laboratoriumonderzoek heeft tot doel om door middel van onderzoek van lichaamsmateriaal van een patiënt de arts te ondersteunen bij beantwoording van zijn klinische vragen. Omdat in meer dan 70% van alle diagnostische procedures gebruik wordt gemaakt van laboratoriumonderzoek is de klinische chemie een belangrijk ondersteunend specialisme in de gezondheidszorg. Binnen het specialisme wordt o.a. onderzoek gedaan op gebied van pathobiochemie en analytische chemie. Toenemend inzicht in ziekteprocessen en technologische ontwikkelingen maken dat het laboratorium continu in verandering is. Dit leidt er niet alleen toe dat testuitslagen steeds sneller beschikbaar zijn, maar ook dat de diversiteit en kwaliteit van testen sterk toeneemt.

Prof. Kema bespreekt in zijn oratie hoe nieuwe massaspectrometrische methodes in het UMCG worden ontwikkeld ten behoeve van de diagnostiek van neuro-endocriene tumoren. De ontwikkelde bepalingsprincipes blijken breed toepasbaar en zullen verder worden ingezet ten behoeve van de diagnostiek van endocriene aandoeningen.

Daarnaast gaat hij nader in op onderzoek dat zich afspeelt op het grensvlak van klinische chemie en moleculaire beeldvorming. Door gebruik te maken van gelabelde tracers die via een specifieke route worden opgeslagen, blijkt het mogelijk te zijn om endocriene processen binnen deze neuro-endocriene tumoren zichtbaar te maken. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat specifieke neuro-endocriene tumoren nu veel beter dan voorheen kunnen worden afgebeeld.

De nu bekende biomarkers hebben meer dan tot nu toe bekende functies. Volgonderzoek is erop gericht om na te gaan welke rol specifieke biomarkers hebben bij oncologische en psychiatrische aandoeningen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws