Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The supply chain of enterprise software. Strategy, structure, and coordination

24 september 2009

Promotie: D. Postmus, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The supply chain of enterprise software. Strategy, structure, and coordination

Promotor(s): prof.dr. J.C. Wortmann, prof.dr. J. Wijngaard

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

De toeleveringsketen van bedrijfssoftware: strategie, structuur en coördinatie

Douwe Postmus onderzocht de toeleveringsketen van bedrijfssoftware. Toeleveringsketens van fysieke goederen zijn uitvoerig bestudeerd vanaf midden jaren 1980, wat geleid heeft tot een omvattend raamwerk voor het beschrijven en analyseren ervan. De toeleveringsketen van bedrijfssoftware is echter minder uitgebreid onderzocht. Hoewel de term toeleveringsketen zo nu en dan genoemd wordt in de informaticaliteratuur, richten de meeste auteurs zich voornamelijk op technische aspecten, zoals interoperabiliteit tussen softwarecomponenten. Het hoofddoel van Postmus’ proefschrift is het aanreiken van concepten en hulpmiddelen voor het beschrijven en analyseren van de meer organisatorische en managementfacetten, zoals de wijze waarop softwarebedrijven hun toeleveringsketens inrichten en de wijze waarop zij de relatie met hun toeleveranciers en klanten managen.

Postmus past eerst een aantal bestaande concepten uit het vakgebied operations management aan aan de specifieke eigenschappen van de software-industrie om zo tot een theoretisch kader te komen voor de analyse en ontwerp van de toeleveringsketen van bedrijfssoftware. Vervolgens past hij dit raamwerk toe om te verkennen hoe softwarebedrijven hun activiteiten afstemmen op die van hun toeleveranciers en klanten en om kwantitatieve modellen te ontwikkelen die softwarebedrijven kunnen ondersteunen bij het maken van geschikte ontwerpbeslissingen.

Douwe Postmus (Idaarderadeel, 1982) studeerde econometrie en operationele research aan de RUG. Hij verrichtte zijn onderzoek bij onderzoeksschool SOM van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, als onderdeel van het Technologische Samenwerkingsproject “Software Mass Customization”. Postmus werkt nu als postdoc bij het Universitair Medisch Centrum Groningen

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 17 oktober 2018

  Onderling contact tussen patiënten via social media leidt tot betere relatie met zorgverlener

  Chronisch zieken hebben baat bij online medisch advies van andere patiënten via bijvoorbeeld een Facebookgroep. Onderling contact tussen patiënten via social media heeft namelijk vaak een positief effect op de relatie tussen patiënt en zorgverlener...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...