Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ageing with joy. The effect of a physical activity programme on the well-being of older people. A study conducted in five homes for the elderly in Paramaribo

23 september 2009

Promotie: C.M.S. Chang, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Ageing with joy. The effect of a physical activity programme on the well-being of older people. A study conducted in five homes for the elderly in Paramaribo

Promotor(s): prof.dr. J.R. van Horn, prof.dr. J.W. Groothoff, prof.dr. A.M. Vrede

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Bewegingsprogramma’s voor ouderen ook van belang in ontwikkelingslanden

Het meeste onderzoek naar de effecten van bewegingsprogramma’s voor ouderen wordt in westerse landen uitgevoerd. Maar ook in ontwikkelingslanden vergrijst de bevolking en is kennis op dit terrein hard nodig. Uit het promotieonderzoek van Tony Chang blijkt dat het voor bejaarden- en verzorgingstehuizen in ontwikkelingslanden van belang is om strategieën te ontwikkelen om bewoners te stimuleren lichamelijk actief te worden en te blijven. Chang deed onderzoek naar het effect van een bewegingsprogramma op gezondheid en fitheid in vijf bejaarden- en verzorgingstehuizen in Paramaribo.

In Suriname, een ontwikkelingsland met een multiculturele samenleving, groeit het aantal ouderen jaarlijks. Daarmee neemt ook het aantal aan leefstijl gerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II en obesitas toe. Lichamelijke inactiviteit is een belangrijke risicofactor voor deze aandoeningen. Voldoende lichamelijke activiteit kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van deze aandoeningen. Bovendien heeft voldoende lichamelijke activiteit een positief effect op fitheid die van belang is voor het zelfstandig functioneren van ouderen.

Chang verrichtte een quasi-experimentele studie in vijf bejaarden- en verzorgingstehuizen in Paramaribo, naar het effect van een bewegingsprogramma op gezondheid en fitheid. Bewoners werden verdeeld in een experimentele- en een controlegroep. Het bewegingsprogramma had een duur van acht maanden. Deelname aan het bewegingsprogramma leidde in de experimentele groep tot positieve effecten op subjectieve- en objectieve indicatoren van fitheid en gezondheid. In vergelijking met de controlegroep werd de experimentele groep significant meer lichamelijk actief in de vrije tijd.

Tony Chang (Paramaribo, 1947) studeerde fysiotherapie in Nijmegen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Orthopedie van het UMCG en binnen onderzoeksschool SHARE. Het onderzoek werd gefinancierd door het Eric Bleumink Fonds. Chang werkt als docent/wetenschapper aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en is Richtingscoördinator van de Studierichting Fysiotherapie bij de Faculteit der Medische Wetenschappen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 19 oktober 2018

  € 4 miljoen EU-subsidie voor onderzoek naar erfelijke stofwisselingsziekten

  Een onderzoeksnetwerk, geleid door Barbara Bakker en Terry Derks van de afdeling kindergeneeskunde van het UMCG, heeft een EU-subsidie gekregen van € 4 miljoen. Hiermee kunnen zij vijftien jonge onderzoekers aantrekken, die onderzoek gaan doen naar...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 16 oktober 2018

  Consultatiebureaus voor ouderen niet effectief

  Kan een Consultatiebureau voor ouderen er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.