Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Confidence in Statistics

14 september 2009

Oratie: prof.dr. E.R. van den Heuvel, 16.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Confidence in Statistics

Leeropdracht: Statistiek van levenswetenschappen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Betrouwbare Statistiek (Confidence in Statistics)

Uitspraken van invloedrijke personen, berichtgevingen van de media en oneigenlijk
gebruik van statistische methoden hebben ervoor gezorgd dat de algemene beeldvorming
van statistiek niet erg positief is. Er heerst zelfs een beeld dat statistiek alles kan bewijzen
via manipulatie van data. Dit is onterecht, omdat juist de statistische wetenschap
methoden en technieken aanreikt die adequaat met onzekerheid in gegevens weet om te
gaan.

Betrouwbare conclusies worden alleen verkregen als er belangrijke principes, zoals
ethiek en objectiviteit, in acht worden genomen. Deze principes en de rol van een
statisticus worden besproken. Een belangrijk onderdeel voor het beoordelen van de
waarde van een uitspraak, die gebaseerd is op meetgegevens, is een (goed) betrouwbaarheidsinterval. En juist dit wordt vaak vergeten in rapportages van de media.
Betrouwbaarheidsintervallen zijn echter niet uniek en het construeren hiervan is ook niet
altijd eenvoudig. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van het schatten van variantiecomponenten en kwantielen. Deze grootheden spelen een belangrijke rol in de praktijk
voor het nemen van beslissingen en het trekken van conclusies.

Beslissingen en conclusies worden betrouwbaarder naar mate de nauwkeurigheid en de
precisie van de onderliggende meetgegevens beter zijn. Dus de kwaliteit van meetmethoden
is essentieel. Statistiek is hierbij onmisbaar, omdat het een belangrijke rol
speelt bij het ontwikkelen, kwalificeren en valideren van meetmethoden. “Precisie”,
“nauwkeurigheid” en de “detectielimiet” komen gedetailleerd aan bod.
De genoemde toepassingsgebieden zijn onderdeel van de levenswetenschappen en de
farmaceutische industrie in het bijzonder. De redevoering claimt dat hiervoor statistische
innovatie en opleiding essentieel zijn voor een verbeterd vertrouwen in de statistiek.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws