Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Universitaire Vredesdagen: Religie en Conflict. Zegen of Vloek?

01 september 2009

De Universitaire Vredesdagen organiseren ook dit jaar twee lezingen over een internationaal onderwerp. Dit jaar is dat de rol van religie in het Midden-Oosten conflict.

Op 10 september zal Heleen Murre-van den Berg, hoogleraar Christendom van het moderne Midden-Oosten aan de Universiteit Leiden, een historisch kader scheppen. Zij spreekt over religie als voedingsbodem voor politieke conflicten en als bron van in- en uitsluiting van groepen. Ook komen verschillende visies op het 'Heilige land' aan bod.

Op de tweede avond, 17 september, zullen rabbijn Evers en Midden-Oosten deskundige en Islamoloog Roel Meijer van de Radboud Universiteit met elkaar in debat gaan over de Joodse en Islamitische beleving van religie. De invloed van het Jodendom en de Islam als motor van het conflict, op politieke mobilisatieprocessen en de mogelijke toenaderingspogingen worden bediscussieerd.

De beide avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Toegang is gratis.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...