Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bijzondere leerstoel Integratie en Openbaar Bestuur voor Jacques Wallage

09 september 2009

Jacques Wallage is met ingang van september 2009 aangesteld als bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Wallage was tot juni 2009 burgemeester van Groningen. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt als wethouder, staatssecretaris van Onderwijs en van Sociale Zaken en als fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De thematiek van de leerstoel betreft de rol van het openbaar bestuur bij de bevordering van integratie in onze samenleving.

Het openbaar bestuur speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van wederzijds vertrouwen tussen burgers onderling en in het vergroten van het vertrouwen van burgers in de samenleving. De beoogde leerstoel richt zich op de vraag hoe het openbaar bestuur zijn rol het beste kan vervullen op een manier die recht doet aan de verschillende culturele identiteiten die in ons land vertegenwoordigd zijn. Daarbij gaat het zowel om het hoe (welke maatregelen werken; welke niet), als om het wat (hoeveel zeggenschap moet de overheid bijvoorbeeld hebben in bepaalde processen en wat zijn innovatieve methoden van bestuur).

Affiniteit

Integratie is een thema dat Jacques Wallage aan het hart gaat en waar hij in het verleden over heeft gepubliceerd (Thuis en ontheemd. Over identiteit, aanpassing en emancipatie, 2001; Zelfrespect als sleutel tot integratie. Een beschouwing over de betekenis van ‘eigen identiteit’ voor integratie, 2002; Plaats van Bestemming, 2009). Zijn affiniteit met het openbaar bestuur behoeft geen toelichting.

Brug tussen wetenschap en beleid

Wallage vindt het belangrijk dat bij de benadering van maatschappelijke vraagstukken beter gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke kennis en inzichten. Zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar, in combinatie met zijn politieke en bestuurlijke ervaring, stelt hem in staat een brug te slaan tussen wetenschap en feitelijk beleid.

Instituut ISW

Het instituut ISW is een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksinstituut dat door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht verschaft in de manier waarop een sociaal weerbare samenleving gecreëerd kan worden. Een maatschappij, waarin perspectieven en identiteiten van verschillende culturele groepen geïntegreerd zijn en waarin deze groepen positieve relaties met elkaar onderhouden. Het ISW doet dat in nauwe samenwerking met de praktijk. De leerstoel Integratie en Openbaar bestuur past uitstekend binnen het onderzoeksprogramma van het instituut.

De leerstoel wordt ingesteld vanwege het Groninger Universiteitsfonds (GUF). Het gaat om een 0,2 deeltijd aanstelling.

Noot voor de pers

Informatie: prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee, Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid, Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen, tel. 050-3636352, e-mail: K.I.van.Oudenhoven-van.der.Zee@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27
printView this page in: English

Meer nieuws