Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie Mohammad Eslami-Kalantari

21 september 2009

Op 21 september zal Mohammed Eslami-Kalantari zijn proefschrift 'Three-nucleon force effects in proton-deuteron break-up studied with BINA at 135 MeV' verdedigen.

Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Tijd: 16:15 uur

Promotor: N. Kalantar-Nayestanaki
Co-promotor: J.G. Messchendorp

 

Effecten van de drienucleonkracht in proton-deuteron 'break-up' reacties bestudeerd met BINA bij 135 MeV

De wisselwerking tussen twee nucleonen is de afgelopen decennia uitstekend beschreven. Voor drie deeltjes ligt dat anders. Er is ruimte voor verdere ontwikkeling, concludeert Mohammad Eslami-Kalantari.

De afgelopen twintig jaar zijn er verschillende modellen van hoge kwaliteit ontwikkeld die de kracht tussen twee nucleonen (protonen en neutronen) beschrijven. Voor een groot deel kan deze kracht worden verklaard door de uitwisseling van lichte deeltjes bekend als mesonen. Deze fenomenologische twee-deeltjeskrachten beschrijven de wisselwerking tussen twee nucleonen zeer goed. Echter, nauwkeurige berekeningen komen voor systemen met meer dan twee nucleonen niet overeen met de experimentele waarnemingen. Significante verschillen tussen theorie en experiment zijn waargenomen voor de bindingsenergieën van lichte kernen.

De missende kracht wordt de drie-deeltjeskracht genoemd. Het bestaan hiervan wordt ondersteund door modellen gebaseerd op meson-uitwisselingen en kwantumveldentheorie. In 1998 startte een onderzoeksprogramma op het KVI om systematisch de gevolgen van de drie-deeltjeskracht bij verstrooiingsexperimenten met drie nucleonen te onderzoeken. In 2004 werd een nieuwe generatie van break-up-metingen uitgevoerd met een detectiesysteem met de naam Big Instrument for Nuclear-polarization Analysis (BINA). BINA maakte het mogelijk experimenten uit te voeren bij middelhoge energieën tot ongeveer 200 MeV/nucleon aan zowel elastische als break-up-reacties.

Het eerste experiment met BINA werd in 2005 uitgevoerd met een gepolariseerde protonenbundel van 190 MeV. De resultaten hiervan zullen binnenkort worden gepubliceerd en tonen dat in sommige gevallen de afwijking van de theorie groter wordt wanneer rekening wordt gehouden met de drie-deeltjeskracht. In 2006 werd de p + d -> p + p + n reactie met BINA bestudeerd bij een energie van 135 MeV. Een vergelijking tussen de experimenteel waargenomen polarisatie-observabelen en de theoretische berekeningen toont een systematische afwijking wanneer de verstrooide protonen relatief dicht bij elkaar bewegen, wat correspondeert met kleine relatieve energieën. Aangezien de polarisatie-observabelen over het algemeen niet gevoelig zijn voor de effecten van de drie-deeltjeskracht, verwachten wij dat deze discrepantie wordt veroorzaakt door effecten die in de huidige modellen niet worden meegenomen. Deze scriptie toont dat er nog ruimte is voor verdere ontwikkelingen in de theoretische beschrijving van de drie-deeltjeskracht.

Mohammad Eslami-Kalantari (Iran, 1969) studeerde natuurkunde aan de Ferdowsi University in Moshhad.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:16
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...