Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Sterrenkijkavonden universiteit krijgen vervolg

Ontdek je plek in het heelal
26 augustus 2009

De publieksavonden die afgelopen jaar op de Blaauw-sterrenwacht in Groningen zijn gehouden, waren een groot succes. Daarom krijgen ze komend jaar maandelijks een vervolg. Volgens sterrenkundige Reynier Peletier van de Rijksuniversiteit Groningen vergroten de avonden de kennis van sterrenkunde bij het publiek: “De meer dan duizend bezoekers van afgelopen jaar hebben zelf hun plek in het heelal kunnen ontdekken!”

“Mensen zijn altijd enorm verrast wat ze zelf met een sterrenkijker kunnen zien,” vertelt Peletier: “De Maan heeft bijvoorbeeld prachtige kraters. Je zweeft als het ware over de bol en ziet vele details. Je voelt dan gewoon dat het heelal niet zo onbereikbaar is als je voorheen dacht. Op de publieksavonden kan iedereen dat zelf ervaren, zolang het maar niet bewolkt is. Maar ook dan gaan de mensen voldaan naar huis, want we houden ook lezingen. Er is een inleidend praatje over sterrenkunde en een sterrenkundige van het Kapteyn instituut vertelt over zijn of haar vakgebied.”

De Blaauw sterrenwacht bestaat nu meer dan een jaar. Wie het Zernikecomplex aan de noordkant van de stad opkomt, ziet direct de grote koepel bovenop de Bernoulliborg, het markante nieuwe gebouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onder de koepel is een 40cm telescoop geplaatst. Peletier: “De telescoop is veel kleiner dan die van professionele sterrenwachten, die op plaatsen staan boven op bergen. Maar hij is groot genoeg om er leerzame practica voor studenten sterrenkunde mee te uitvoeren. Dat is dan ook een belangrijk doel van de sterrenwacht. Afgelopen studiejaar zijn een aantal eerstejaars studenten al zelf 's nachts met de telescoop aan de slag geweest. We vinden het ook belangrijk dat de mensen uit Groningen ons nu kunnen bezoeken. In de sterrenkunde worden veel interessante ontdekkingen gedaan en dat wil je natuurlijk bekend maken. De sterrenwacht biedt daar een uitgelezen kans voor.”

Nacht van de Nacht

Peletier is enthousiast over de resultaten van de sterrenwacht, maar legt uit dat de omstandigheden in de stad verre van optimaal zijn. “We hebben natuurlijk veel last van lichtvervuiling die de hemel een oranjegloed geeft. Gelukkig zijn de Maan en planeten als Saturnus en Jupiter zo helder dat ze daar dwars doorheen schijnen. De studenten die zwakke objecten willen onderzoeken hebben er echter meer last van. Zij moeten de hele trukendoos opentrekken om goede resultaten te krijgen”. Om het probleem van de oprukkende lichtvervuiling onder de aandacht brengen wordt jaarlijks de Nacht van de Nacht georganiseerd, dit jaar op 24 oktober. “Vorig jaar deden we daar voor het eerst aan mee en ondanks het matige weer hadden we ruim 300 bezoekers. Een enorm succes!”

De publieksavonden worden maandelijks op vrijdagavond gehouden. De eerste zijn op 4 september en 2 oktober. Omdat er maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de koepel kan, is inschrijven noodzakelijk op de website www.rug.nl/sterrenkunde/sterrenwacht. Daar vindt men ook de precieze data, aanvangstijden en een routebeschrijving.


Meer informatie:
Prof.dr. Reynier Peletier, e-mail: r.f.peletier@rug.nl, tel.: 050-3636647
Jeffrey Bouts: e-mail: bout@astro.rug.nl

secretariaat sterrenkunde, tel.: 050-3634073

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:28

Meer nieuws