Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

25 jaar Rechtenpropedeuse in Leeuwarden

25 augustus 2009

Op 1 september 2009 is het precies vijfentwintig jaar geleden dat de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden begon met het aanbieden van de propedeuse Rechtsgeleerdheid.

De Vestiging Friesland werd opgericht omdat in het begin van de jaren ‘80 de instroom van Friese leerlingen in het wetenschappelijk onderwijs achterbleef bij het landelijk gemiddelde. Daardoor kwam de gedachte op dat meer VWO-abituriënten voor de universiteit zouden kiezen als deze dichtbij huis zou zijn.

De Vestiging voorziet al vijfentwintig jaar in een behoefte: sinds 1984 volgen jaarlijks ongeveer veertig eerstejaarsstudenten in de Friese hoofdstad de rechtencolleges, die worden gegeven door docenten uit Groningen. Door dit kleinschalige onderwijs zijn de studieresultaten van de Leeuwarden-studenten doorgaans beter dan die van hun jaargenoten aan de hoofdvestiging. Na één jaar vervolgen ze hun studie in Groningen.

Begin studiejaar op 27 augustus

De studentengroep 2009-2010 maakt op donderdag 27 augustus zijn entree in de Friese vestiging van de universiteit. Dan vindt een introductiebijeenkomst plaats waar alle nieuwkomers met een jubileum-presentje worden verwelkomd. 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.