Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Welkomstceremonie RUG voor buitenlandse studenten

21 augustus 2009

Op woensdag 26 augustus 2009 zijn de Martinikerk en het Academiegebouw in Groningen gevuld met circa twaalfhonderd nieuwe internationale studenten en promovendi, die in september hun studie of onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen beginnen. Zij worden officieel welkom geheten met toespraken, een lunch, een informatiemarkt, workshops, een borrel en snacks. De RUG begroet jaarlijks studenten uit circa 110 landen. De Welcoming Ceremony is voor hen een belangrijke introductie.

Begin 2008 kwam de welkomstceremonie van de RUG bij een groot onderzoek onder buitenlandse studenten uit de bus als de beste van Nederland. Sprekers op de welkomstceremonie van dit jaar zijn onder meer dr. Frank de Vries, loco-burgemeester van Groningen, prof.dr. Frans Zwarts, Rector Magnificus van de RUG, en prof.dr. Gregory Ashworth, ‘ervaringsdeskundige’ als het gaat om kennismaking met Nederland.

’s Middags is er in het Academiegebouw een lunch en een informatiemarkt over studentenvoorzieningen en –verenigingen. Ook kunnen de bezoekers dan lezingen en workshops volgen over bijvoorbeeld studeren in Groningen, studieondersteuning en gezondheidszorg.

Op donderdag 27 augustus is er een vervolgprogramma, speciaal voor de niet-EU/EER studenten, van meer praktische aard. Studenten kunnen dan hulp krijgen bij administratieve kwesties.

Toenemende internationalisering

Het aantal internationale studenten en medewerkers aan de RUG neemt elk jaar toe. Dat is een ontwikkeling die de universiteit op alle mogelijke manieren stimuleert: door verbetering van voorzieningen, uitbreiding van Engelstaligheid en versterking van de internationale positionering. Het aantal 'reguliere' buitenlandse studenten (die studeren om bachelor of master te worden) steeg de afgelopen jaren aan de RUG ieder jaar met circa tien procent, naar ruim 1400 in 2008. Daarbij komen nog de bijna 800 studenten die hier kortere tijd zijn, in het kader van bijvoorbeeld een uitwisselingsprogramma. Tot slot waren er in 2008 626 buitenlandse promovendi in Groningen werkzaam. Een deel van de buitenlandse gasten arriveert overigens begin 2010. De RUG streeft ernaar volgend jaar minstens 3500 buitenlandse studenten en promovendi te verwelkomen en in 2014 minstens 5000.

P rogramma Welcoming Ceremony, woensdag 26 augustus 2009

10.30 uur:              Martinikerk open, muziek

11.00-11.45 uur:    Toespraken door o.m. prof.dr. Frans Zwarts, Rector Magnificus Rijksuniversiteit
                               Groningen, en dr. Frank de Vries, loco-burgemeester van Groningen

- vervolg programma in het Academiegebouw-

12.00-13.00 uur:    lunch

12.00-15.00 uur:    informatiemarkt over studentenvoorzieningen en –verenigingen & faculteiten

13.00 -15.00 uur:   lezingen en workshops over studeren in Groningen, studieondersteuning en
                             gezondheidszorg

15.00-17.00 uur:    muziek, borrel en snacks

donderdag 27 augustus 2009

09.00 – 15.00 uur   hulp bij administratieve kwesties (alleen voor niet EU/EER-studenten)

Meer informatie

- Jodien Houwers, 050 - 363 54 67

- Website Welcoming Ceremony

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:25
printView this page in: English

Meer nieuws