Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoekschool sociologie bij eerste winnaars Graduate Programme

12 augustus 2009

De onderzoekschool ICS waarvan de Rijksuniversiteit Groningen penvoerder is, is een van de negen onderzoekscholen in Nederland die subsidie krijgen uit het nieuwe NWO-Graduate Programme. Dit heeft minister Plasterk bij de feestelijke start van het subsidieprogramma op 12 augustus 2009 in Den Haag bekend gemaakt. Met de subsidie van 800.000 euro kan het ICS vier extra promovendi aan stellen.

NWO is vol lof over de aanpak van het ICS. De NWO-commissie die de aanvragen voor het Graduate Programme beoordeelde, vindt dat het programma van de onderzoekschool een ‘solide en overtuigende indruk’ maakt. ‘De bundeling van universiteiten heeft zich bewezen en het wetenschappelijk niveau van de onderzoekers is hoog. Het onderzoeksprogramma van ICS is gevarieerd in thematiek, maar toont een grote interne coherentie. De onderwijskwaliteit van de school is goed onderbouwd en als zeer goed beoordeeld.’

ICS

Het ICS (voluit: Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology)  is een interuniversitaire onderzoekschool met locaties in Groningen (penvoerder), Utrecht en Nijmegen. Het ICS werd in 1986 opgericht als een van de eerste aio-netwerken, met een speciale subsidie van het ministerie van onderwijs. In 1993 werd het ICS reeds in de eerste erkenningsronde door de KNAW geaccrediteerd, met hererkenningen in 1998 en in 2003.

NWO Graduate Programme

NWO ontwikkelde het nieuwe Graduate Programme op verzoek van het ministerie met als doel de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Minister Plasterk wil op deze manier het Nederlandse promotiestelsel versterken. Op termijn voorziet hij voor het Graduate Programme een jaarbudget van vijftien miljoen euro.

Eerste ronde

In de eerste ronde van het Graduate Programme werden 36 aanvragen ingediend. Een breed samengestelde commissie selecteerde na zorgvuldige afweging de 16 meest kansrijke hieruit. Daarvan worden nu negen aanvragen gehonoreerd.

Absolute top

De scholen werden beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteit (onderzoeksprogramma, kwaliteit van onderzoekers) en op basis van kwaliteit van het onderwijs en de geboden begeleiding (onderwijsprogrammering, kwaliteit van begeleiders en docenten). De NWO-commissie was van mening van het ICS tot de absolute top behoort en beoordeelde de aanvraag als ‘excellent’.

Sterk betrokken

Het ICS dankt deze hoge beoordeling onder meer aan de grote aandacht die er is voor de keuzevrijheid van de student, voor rotatiemogelijkheden en voor het schrijven van een eigen onderzoeksvoorstel. Ook merkt de commissie op dat de vooraanstaande onderzoekers van de school sterk betrokken zijn bij de studenten en promovendi.

Visitatiescores

Recentelijk is onderzoek van het ICS ook beoordeeld in het kader van de landelijke onderzoeksvisitatie Sociologie (zie www.qanu.nl/). Het Groningse en het Utrechtse programma ontvingen toen op de dimensies Quality, Productivity, Relevance en Viability respectievelijk 5, 4, 5, 4 en 5, 5, 5, 5 op een schaal van 1 (unsatisfactory),…4 (very good), 5 (excellent). Het Nijmeegse programma werd in 2006 afzonderlijk beoordeeld en behaalde toen scores 5, 4, 4 en 4,5.

Meer informatie

- prof.dr. Rafael Wittek

- dr. Rie Bosman

Zie ook: website ICS

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws