Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Leren met het digitale schoolbord op de basisschool

02 juli 2009

Rapport aanvragen - rapport downloaden

Op steeds meer basisscholen verschijnen digitale schoolborden. Hiermee kan de lesstof multi-mediaal worden gepresenteerd en de lessen kunnen meer activerend gegeven worden. Maar hoe profiteren de leerlingen er optimaal van? Dit onderzoek belicht hoe het digitale schoolbord ingezet kan worden bij verschillende didactische varianten. Het lijkt erop dat klassikale verwerking via vragen op het digitale schoolbord minder goed werkt dan individuele verwerking uit een werkboekje met opdrachten.

didactische methodes

Dezelfde lesstof voor geschiedenis in groep 5 is uitgewerkt in drie didactische methodes. Daltonvariant: zelfontdekkend en taakgericht leren in een ICT-omgeving; Directe Instructievariant: powerpoint presentatie met alleen beeldmateriaal en zelfstandig werken uit een leerboek; Interactieve variant: multi-mediale lesstofpresentatie en klassediscussie waarbij de verwerking deels klassikaal ook via het digitale schoolbord verloopt.

resultaten

De leereffecten vallen gunstig uit voor de directe instructievariant, op korte afstand gevolgd door de Daltonvariant en op redelijk grote achterstand daarvan de interactieve variant. De achterstand kan worden verklaard uit het ontbreken van uitgebreide individuele verwerking van de lesstof in de interactieve variant. De leerstof wordt klassikaal blijkbaar minder goed verwerkt.

in de praktijk

De acht lessen geschiedenis voor groep 5 in drie didactische varianten zijn ook door andere scholen te gebruiken. Het is aan de scholen om te kiezen voor een van deze varianten. De scholen kunnen deze lessen geschiedenis als voorbeeld gebruiken om hun onderwijs in de zaakvakken beter te laten aansluiten bij het soort onderwijs dat zij voorstaan. Verder wordt duidelijk hoe het digitale schoolbord daarbij kan worden ingezet.

Link naar lessen  

Door Dr. T.A. van Batenburg (Theo), tel. 050 363 6667

Opdrachtgever: De Westerschool in Wildervank.

Laatst gewijzigd:17 juni 2016 11:46

Meer nieuws