Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie: Mannelijke studenten profiteren meer van computerondersteund samenwerkend leren

30 juni 2009

 

Proefschrift downloaden - proefschrift aanvragen 

 

Vrouwelijke studenten leren natuurkundeproblemen beter oplossen met een vrouwelijke partner, dan wanneer ze met een mannelijke partner werken. Zo blijkt uit het onderzoek van Ning Ding naar computer supported collaborative learning, waarop zij op 2 juli a.s. promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

van praktijk naar onderzoek

Voor haar promotieonderzoek bij het GION, volgde ze eerst de internationale master Onderwijskunde aan de RUG. Daarvoor was ze vier jaar docent in China, waar ze voor het eerst kennismaakte met e-learning. Eenmaal in Groningen kon Ding verder werken aan dit onderwerp, wat resulteerde in meerdere onderzoeken en experimenten naar het samenwerkend leren met hulp van de computer.

keerzijde van samenwerken

Uit de verschillende studies die Ding deed komt naar voren dat vrouwelijke leerlingen in het vwo beter presteren als ze samenwerken met seksegenoten. Ding: “Vrouwelijke studenten zijn gevoelig voor het geslacht van hun partner.” Vrouwen die samenwerken in een groep met alleen vrouwen boeken betere resultaten dan vrouwen die werken in een gemengde groep. Verder zijn ook verschillen in communicatiestijlen gevonden, wat de samenwerking in de gemengde groepen bemoeilijkte.Zo bleken vrouwelijke studenten in de interacties via de computer meer verbaal te zijn ingesteld, terwijl mannelijke studenten eerder kiezen voor een visuele weergave van hun gedachten en daarbij meestal weinig woorden gebruiken.

vernieuwend onderzoek

Het probleem bij onderzoek naar computer supported collaborative learning (CSCL) was dat het leerproces bij de studenten moeilijk in beeld is te brengen. Door gebruik te maken van een programma dat per interactie tussen twee leerlingen hun ingetypte woorden en ook hun schetsen voor de oplossing van een probleem bewaarde, was het mogelijk om inzicht te krijgen in de cognitieve activiteiten in de loop van het proces van samenwerken.

Het onderzoek is een belangrijke aanvulling op het bestaande CSCL onderzoek omdat het laat zien hoe sekseverschillen een rol spelen in het samen natuurkundeproblemen oplossen. Daarover is nog maar weinig bekend. 

verbeteringen in praktijk

Ook de dagelijkse schoolpraktijk kan profiteren van de uitkomsten van het onderzoek. Ding: “Docenten hebben geen idee dat vrouwelijke leerlingen in gemengde groepssamenstelling minder voordeel hebben van computer ondersteund samenwerken.” Het is aan te bevelen om mannelijke en vrouwelijke leerlingen verschillende hints te geven om de communicatiestijlen beter op elkaar te laten aansluiten. Vrouwelijke leerlingen zouden vooral visuele hints moeten krijgen bij het probleemoplossen en mannelijke leerlingen vooral tekstuele hints.

meer informatie

Ning Ding, tel. 050 363 6389

 

De promotie vindt plaats op 2 juli om 13.15 uur.  

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:15

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...