Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie: Mannelijke studenten profiteren meer van computerondersteund samenwerkend leren

30 juni 2009

Proefschrift downloaden - proefschrift aanvragen

Vrouwelijke studenten leren natuurkundeproblemen beter oplossen met een vrouwelijke partner, dan wanneer ze met een mannelijke partner werken. Zo blijkt uit het onderzoek van Ning Ding naar computer supported collaborative learning, waarop zij op 2 juli a.s. promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

van praktijk naar onderzoek

Voor haar promotieonderzoek bij het GION, volgde ze eerst de internationale master Onderwijskunde aan de RUG. Daarvoor was ze vier jaar docent in China, waar ze voor het eerst kennismaakte met e-learning. Eenmaal in Groningen kon Ding verder werken aan dit onderwerp, wat resulteerde in meerdere onderzoeken en experimenten naar het samenwerkend leren met hulp van de computer.

keerzijde van samenwerken

Uit de verschillende studies die Ding deed komt naar voren dat vrouwelijke leerlingen in het vwo beter presteren als ze samenwerken met seksegenoten. Ding: “Vrouwelijke studenten zijn gevoelig voor het geslacht van hun partner.” Vrouwen die samenwerken in een groep met alleen vrouwen boeken betere resultaten dan vrouwen die werken in een gemengde groep. Verder zijn ook verschillen in communicatiestijlen gevonden, wat de samenwerking in de gemengde groepen bemoeilijkte.Zo bleken vrouwelijke studenten in de interacties via de computer meer verbaal te zijn ingesteld, terwijl mannelijke studenten eerder kiezen voor een visuele weergave van hun gedachten en daarbij meestal weinig woorden gebruiken.

vernieuwend onderzoek

Het probleem bij onderzoek naar computer supported collaborative learning (CSCL) was dat het leerproces bij de studenten moeilijk in beeld is te brengen. Door gebruik te maken van een programma dat per interactie tussen twee leerlingen hun ingetypte woorden en ook hun schetsen voor de oplossing van een probleem bewaarde, was het mogelijk om inzicht te krijgen in de cognitieve activiteiten in de loop van het proces van samenwerken.

Het onderzoek is een belangrijke aanvulling op het bestaande CSCL onderzoek omdat het laat zien hoe sekseverschillen een rol spelen in het samen natuurkundeproblemen oplossen. Daarover is nog maar weinig bekend.

verbeteringen in praktijk

Ook de dagelijkse schoolpraktijk kan profiteren van de uitkomsten van het onderzoek. Ding: “Docenten hebben geen idee dat vrouwelijke leerlingen in gemengde groepssamenstelling minder voordeel hebben van computer ondersteund samenwerken.” Het is aan te bevelen om mannelijke en vrouwelijke leerlingen verschillende hints te geven om de communicatiestijlen beter op elkaar te laten aansluiten. Vrouwelijke leerlingen zouden vooral visuele hints moeten krijgen bij het probleemoplossen en mannelijke leerlingen vooral tekstuele hints.

meer informatie

Ning Ding, tel. 050 363 6389

De promotie vindt plaats op 2 juli om 13.15 uur.  

Laatst gewijzigd:14 januari 2019 13:48

Meer nieuws