Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Na de Rebound: Onderwijs is géén struikelblok

23 juni 2009

Rapport aanvragen - Rapport downloaden

 

Soms zijn leerlingen op het voortgezet onderwijs vanwege gedragsproblemen niet in staat onderwijs te volgen. Ze kunnen dan opgevangen worden in een Reboundvoorziening, waar ze onderwijs volgen en extra begeleiding krijgen.

Maar hoe vergaat het deze leerlingen na het verlaten van de Rebound? Onderzoeker A.M. de Vries van het GION bracht de loopbanen van 120 leerlingen in kaart na hun verblijf op de rebound. De helft van deze groep leerlingen zit nog op school en doet het beter. Ze zijn tevreden over het onderwijs en de leerkrachten en zijn meer gemotiveerd voor school. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt uit dit onderzoek dat het onderwijs niet het struikelblok vormt. De problemen liggen meestal in de leerling zelf en in zijn omgeving.

schoolloopbanen

Een half tot twee jaar na de uitstroom uit de Rebound is in kaart gebracht hoe de schoolloopbanen van de leerlingen eruit zien. Bijna de helft van de leerlingen die op de Rebound hebben gezeten, zit tijdens de peildatum nog in het onderwijs en heeft nog zicht op de startkwalificatie. Ongeveer een tiende heeft een certificaat of mbo-1 diploma behaald en is daarna gestopt. Nog eens ongeveer een tiende is zonder diploma gestopt, meest de niet meer leerplichtige leerlingen. Een klein aantal leerlingen kon niet getraceerd worden. Een kwart van de leerlingen die in de Rebound zat, is heeft de Rebound voortijdig verlaten en is naar een meer adequate opvang verwezen vanwege de zwaarte van de problematiek.

schoolse vaardigheden

Volgens zorgcoördinatoren, mentoren en begeleiders beheersen de meeste leerlingen op de vervolgschool inmiddels in redelijke mate de zogenoemde schoolse vaardigheden. Dit betreft bijvoorbeeld met leerkrachten en leerlingen goed omgaan, op beurt wachten, rustig werken en luisteren. De geïnterviewde leerlingen zijn tevreden over het onderwijs op hun huidige school, over de begeleiding, over de leerkachten en zijn meer gemotiveerd voor school dan vroeger. Echter, een deel van de leerlingen houdt moeite met het op tijd komen en met het bijwonen van de lessen.

belemmerende en bevorderende factoren

Op leerlingoverstijgend niveau zijn knelpunten: een verkeerde diagnose in het voortgezet onderwijs, te lang wachten met doorverwijzen, vergaande vrijwilligheid ten aanzien van acceptatie van hulpverlening en niet adequaat reageren door de jeugdzorg. Op leerlingniveau betreffen belemmerende factoren vooral het psychosociaal functioneren van de leerling, de zorgelijke thuissituatie en deels de vriendengroep. Bevorderend werken reflectievermogen bij de leerling en vooral een ‘goede plek’ met goede begeleiding. De leerlingen zelf adviseren om problemen te voorkomen: structuur, duidelijkheid, serieus nemen en veel aandacht.

Rapport door Dr. A.M. de Vries (Annemieke)

Opdrachtgever: bestuur van het Samenwerkingsverband Midden en Oost Friesland

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:15

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...