Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Na de Rebound: Onderwijs is géén struikelblok

23 juni 2009

Rapport aanvragen - Rapport downloaden

Soms zijn leerlingen op het voortgezet onderwijs vanwege gedragsproblemen niet in staat onderwijs te volgen. Ze kunnen dan opgevangen worden in een Reboundvoorziening, waar ze onderwijs volgen en extra begeleiding krijgen.

Maar hoe vergaat het deze leerlingen na het verlaten van de Rebound? Onderzoeker A.M. de Vries van het GION bracht de loopbanen van 120 leerlingen in kaart na hun verblijf op de rebound. De helft van deze groep leerlingen zit nog op school en doet het beter. Ze zijn tevreden over het onderwijs en de leerkrachten en zijn meer gemotiveerd voor school. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt uit dit onderzoek dat het onderwijs niet het struikelblok vormt. De problemen liggen meestal in de leerling zelf en in zijn omgeving.

schoolloopbanen

Een half tot twee jaar na de uitstroom uit de Rebound is in kaart gebracht hoe de schoolloopbanen van de leerlingen eruit zien. Bijna de helft van de leerlingen die op de Rebound hebben gezeten, zit tijdens de peildatum nog in het onderwijs en heeft nog zicht op de startkwalificatie. Ongeveer een tiende heeft een certificaat of mbo-1 diploma behaald en is daarna gestopt. Nog eens ongeveer een tiende is zonder diploma gestopt, meest de niet meer leerplichtige leerlingen. Een klein aantal leerlingen kon niet getraceerd worden. Een kwart van de leerlingen die in de Rebound zat, is heeft de Rebound voortijdig verlaten en is naar een meer adequate opvang verwezen vanwege de zwaarte van de problematiek.

schoolse vaardigheden

Volgens zorgcoördinatoren, mentoren en begeleiders beheersen de meeste leerlingen op de vervolgschool inmiddels in redelijke mate de zogenoemde schoolse vaardigheden. Dit betreft bijvoorbeeld met leerkrachten en leerlingen goed omgaan, op beurt wachten, rustig werken en luisteren. De geïnterviewde leerlingen zijn tevreden over het onderwijs op hun huidige school, over de begeleiding, over de leerkachten en zijn meer gemotiveerd voor school dan vroeger. Echter, een deel van de leerlingen houdt moeite met het op tijd komen en met het bijwonen van de lessen.

belemmerende en bevorderende factoren

Op leerlingoverstijgend niveau zijn knelpunten: een verkeerde diagnose in het voortgezet onderwijs, te lang wachten met doorverwijzen, vergaande vrijwilligheid ten aanzien van acceptatie van hulpverlening en niet adequaat reageren door de jeugdzorg. Op leerlingniveau betreffen belemmerende factoren vooral het psychosociaal functioneren van de leerling, de zorgelijke thuissituatie en deels de vriendengroep. Bevorderend werken reflectievermogen bij de leerling en vooral een ‘goede plek’ met goede begeleiding. De leerlingen zelf adviseren om problemen te voorkomen: structuur, duidelijkheid, serieus nemen en veel aandacht.

Rapport door Dr. A.M. de Vries (Annemieke)

Opdrachtgever: bestuur van het Samenwerkingsverband Midden en Oost Friesland

Laatst gewijzigd:10 oktober 2018 16:37

Meer nieuws

 • 22 mei 2019

  Noord-Nederland gaat down under tijdens Solar Challenge

  Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing...

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...