Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Veertig miljoen FES-bijdrage voor LifeLines-onderzoek UMCG

10 juni 2009

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontvangt een bijdrage van 40 miljoen euro uit de FES-gelden voor het LifeLines-onderzoek. LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van maar liefst 165.000 personen in de drie noordelijke provincies. Met deze forse financiële injectie gaat het UMCG een biobank-faciliteit realiseren voor LifeLines. Hiermee is het mogelijk om de gegevens van de deelnemers aan LifeLines op een geavanceerde manier op te slaan en toegankelijk te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij gaat het zowel om het bewaren van verzameld lichaamsmateriaal als om digitale opslag van data. Dit initiatief is een enorme impuls voor Noord-Nederland.

Dit geld is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking, dat bestemd is voor financiering van economische investeringsprojecten. Dit kabinetsbesluit kwam tot stand op basis van de beoordelingen van het Centraal Planbureau en de Commissie van Wijzen. De belangrijkste motieven om juist in LifeLines te investeren komen voort uit een brede afweging op basis van verschillende criteria. De LifeLines-biobank fungeert als vliegwiel voor het ontwikkelen van meer lifescience-, food- en onderwijsactiviteiten in Noord-Nederland en levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan het economisch potentieel van Noord-Nederland; bovendien is het een katalysator van de Healthy Ageing-onderzoeksstroom ('gezond ouder worden') van het UMCG. De investeringen in de Lifesciences in Noord-Nederland en dan met nameLifeLines (medische biobank) in combinatie met ERIBA (European Research Institute on the Biology of Ageing) spelen de komende decennia een essentiële rol in het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid op regionaal en nationaal niveau. De regionale economische structuurversterking leidt bovendien tot een versteviging van de nationale en internationale kennisinfrastructuur. In samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) worden de mogelijkheden tot aanvullende financiering vanuit de drie noordelijke provincies verder uitgewerkt.

LifeLines is in 2006 van start gegaan dankzij financiële bijdragen van het SNN, de Nierstichting, het Diabetesfonds alsmede financiering door de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Vorig jaar ondersteunde ook NWO LifeLines met een subsidie. Met het nu gereserveerde bedrag kan LifeLines vooruit tot medio 2015 en wordt de inrichting van een biobank-faciliteit mogelijk. Daarin wordt de anonieme verzameling van gegevens en lichaamsmateriaal van uiteindelijk alle 165.000 deelnemers in Noord-Nederland ondergebracht. Hiermee wordt de tweede stap van het LifeLines-onderzoek mogelijk.
Eerste Lifescience project in Noord-Nederland gefinancierd uit aardgasbaten
Het Fonds Economische Structuurversterking is in het leven geroepen om de economische infrastructuur van Nederland te versterken. EZ en Financiën beheren dit fonds, dat wordt gevuld met een deel van de aardgasbaten. LifeLines is het eerste Lifescienceproject in Noord-Nederland dat deels gefinancierd wordt uit aardgasbaten.

Biobank

Een biobank-faciliteit is een anonieme verzameling van gegevens en lichaamsmateriaal van personen. Daarbij gaat het om verzameld bloed en urine voor laboratoriumonderzoek, metingen van lengte, gewicht, bloeddruk, hart- en longfunctie en gegevens over de persoonlijke medische historie of het voeding- en bewegingspatroon. Hiermee is het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gezondheid van mensen, naar het ontstaan van ziekten en naar de beste manieren om ziekten te behandelen, of, liever nog, te voorkomen.  

LifeLines

Het onderzoek is uniek in de wereld vanwege de drie generaties-aanpak. De werving van deelnemers verloopt vooral via huisartsen in Noord-Nederland. Op dit moment loopt de werving van de eerste groep 45.000 deelnemers, die tussen de 25 en 50 jaar oud zijn. Deze groep wordt verder uitgebreid door de partners, ouders en - in een latere fase - de kinderen van deelnemers te benaderen om uiteindelijk tenminste 165.000 personen uit drie generaties te volgen. De deelnemers worden gevraagd eens per vijf jaar langs te komen op onderzoekslocaties. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal uitgebreide vragenlijsten, een lichamelijk onderzoek waarbij o.a. hart- en longfunctie, bloeddruk en andere metingen worden verricht, en het afstaan van bloed en urine voor laboratoriumonderzoek.  

Hoge response

Het onderzoek is eind 2006 van start gegaan; op dit moment zijn meer dan 10.000 deelnemers onderzocht. Liefst dertig procent van de door de huisarts aangeschreven deelnemers doet ook daadwerkelijk aan het onderzoek mee. LifeLines heeft op dit moment vestigingen in Sneek, Drachten, Bedum, Oude Pekela en Terschelling; er volgen nog vestigingen in Emmen, Leeuwarden, Groningen, Assen, Hoogeveen en Heerenveen.    

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00. Persberichten van het UMCG zijn ook te raadplegen op www.umcg.nl.  

Laatst gewijzigd:18 januari 2018 09:35

Meer nieuws