Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Inter local government collaboration in Indonesian metropolitan transport planning

29 juni 2009

Promotie: M. Miharja, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Inter local government collaboration in Indonesian metropolitan transport planning

Promotor(s): prof.dr.ir. G.J.J. Linden, prof.dr.ir. B.S. Kusbiantoro

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Verklaring gefragmenteerde stedelijke transportplanning Indonesië

De Indonesische hervorming van 1998 vormt een belangrijk keerpunt in de democratie van dit land. De zogenaamde 22/1999 Decentralization Act heeft het centralistische bestuurlijke systeem veranderd in een gedecentraliseerd systeem. Voor wat betreft ruimtelijke planning is er niet langer een gecentraliseerde strategische planningsbenadering voor het aanpakken van ontwikkelingskwesties die betrekking hebben op meerdere districten. Miming Miharja geeft in zijn proefschrift een verklaring voor de relatie tussen Indonesische decentralisatie naar lokale overheden en gefragmenteerde stedelijke transportplanning.

Integrale stedelijke transportplanning is sinds de Indonesische decentralisatie voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige onderlinge samenwerking tussen lokale overheden. Door middel van de transactiekostentheorie en het toepassen van Q-methodologie, alsmede diepgaande interviews in de case van de Bandung Metropolitan Area (BMA), identificeert Miharja vier actorperceptiesystemen als oorzaak van planningsfragmentatie. Het gaat om percepties met legalistisch-lokale overheidsaspecten, met nadruk op het versterken van lokale overheidsautoriteit op het gebied van ruimtelijke planning, of juist een pro-supraregionale nadruk, en, tenslotte, socio-economisch en politieke aspecten. Miharja concludeert verder dat het concept van tweedimensionale transactiekostenvariabelen, te weten de bestuursstructuur en institutionele transactiekostelementen, kan worden gebruikt om het probleem beter te begrijpen. In de BMA-case helpt het concept om planningssamenwerking te verbeteren door middel van het ontwikkelen van ‘relationele contracting’ en door het verbeteren van wettelijke garanties en de toewijzing/het gebruik van middelen.

Miming Miharja (Indonesië, 1968 ) studeerde Transport Planning and Engineering aan de University of Leeds. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws