Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Compact development and metropolitan growth. Exploring the impact of urban land development on job

29 juni 2009

Promotie: P. Zhao, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Compact development and metropolitan growth. Exploring the impact of urban land development on job

Promotor(s): prof.dr.ir. G.J.J. Linden, prof.dr. B. Lu

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Compacte stedelijke ontwikkeling gunstig voor kortere reistijd woon-werkverkeer

Eén van de vele urgente problemen met betrekking tot de kwaliteit van het stedelijk leven in de miljoenensteden in China is transport. Het is een belangrijk sociaal probleem, gezien de afnemende bereikbaarheid van werk als gevolg van een toename in de reistijd voor woon-werkverkeer. Stedelijk ruimtelijk beleid, onder meer gericht op wonen, werk en vervoer, is een belangrijke manier om de groei van de reistijd voor woon-werkverkeer te beheersen in het snelle proces van stedelijke groei. Pengjun Zhao gaat in zijn proefschrift in op de situatie in Peking.

Uit Zhao’s bevindingen blijkt dat veel elementen van stedelijke aard een statistisch significante relatie hebben met de reistijd voor woon-werkverkeer, zowel op gemeenschapsniveau als op het niveau van de individuele werknemer - zelfs als rekening wordt gehouden met institutionele en sociale factoren. De meeste aspecten van compacte stedelijke ontwikkeling hebben een positief effect op het verminderen van de reistijd voor woon-werkverkeer, inclusief een hoge woningdichtheid, een lokale balans tussen werkgelegenheid en huisvesting op hoog niveau, geconcentreerde ontwikkeling en een hoogontwikkeld openbaarvervoersysteem. De meeste hierboven genoemde aspecten van compacte stedelijke ontwikkeling hebben vooral een groter positief effect op de reistijd van werknemers uit huishoudens met lage inkomens, vergeleken met werknemers uit huishoudens met een modaal of hoog inkomen. Dit impliceert dat compacte stedelijke ontwikkeling de verschillen in de bereikbaarheid van werk tussen werknemers uit huishoudens met verschillende inkomens zou verkleinen en hierdoor de sociale gelijkheid in de bereikbaarheid van werk zou kunnen verbeteren.

Pengjun Zhao (China, 1975) studeerde aan deuniversiteit van Peking en verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.