Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Infrastructure investment in Indonesia: process and impact

29 juni 2009

Promotie: Moh. Mustajab, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Infrastructure investment in Indonesia: process and impact

Promotor(s): prof.dr. J. van Dijk, prof.dr. P.H. Pellenbarg

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Investeringen in infrastructuur in Indonesië

Mohammed Mustajab behandelt in zijn proefschrift drie thema’s: 1) het verkrijgen van inzicht in het beslissingproces waardoor investeringen in infrastructuur totstandkomen, 2) het onderzoek naar de economische effecten van infrastructuur op het Bruto Nationaal Product (BNP) en 3) het nagaan wat het relatieve belang is van infrastructuur bij het aantrekken van directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investment, FDI) in Indonesië. Het onderzoek richt zich specifiek op Indonesië.

Op basis van vier casestudies met betrekking tot publiek-private samenwerkingsprojecten in Indonesië, vindt Mustajab (in overeenstemming met de sociale en omgevingsveranderingen) ondersteuning voor de stelling dat een beslissingsproces gezien kan worden als een serie van ronden, waarbij beslissingen worden genomen in diverse arena’s als resultaat van een serie interacties tussen meerdere actoren.

Voor wat betreft de tweede onderzoeksvraag, die betrekking heeft op de relatie tussen infrastructuur en economische groei, is gebleken dat er op de lange termijn positieve en significante effecten zijn van infrastructuur op productie. De resultaten uit de exogeniteitstest wijzen op een ‘Granger’-causaliteit die loopt van infrastructuur naar output.

Ten slotte (de derde onderzoeksvraag) blijkt uit een kwantitatieve, econometrische methode dat het significante en positieve effect van de waarde van FDI uit voorgaande perioden als een indicatie van agglomeratie- effecten beschouwd kan worden. Ook heeft de waarde van FDI in naburige regio’s een positief effect, zoals blijkt uit de analyse met het ruimtelijke Durbin model, wat eveneens kan worden geïnterpreteerd als agglomeratie-effecten. Weginfrastructuur draagt positief bij aan de ruimtelijke allocatie van FDI, zowel in de eigen regio als in naburige regio’s. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er op lange termijn voor de eigen regio en naburige regio’s, en voor de economie in het algemeen, een positief effect uitgaat van infrastructuur, “marktvraag”, onderwijs en overheidsbeleid.

Mohammed Mustajab (Indonesië, 1975) studeerde Business Administration aan de Korea Development Institute School of Public Policy and Management. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....