Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Infrastructure investment in Indonesia: process and impact

29 juni 2009

Promotie: Moh. Mustajab, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Infrastructure investment in Indonesia: process and impact

Promotor(s): prof.dr. J. van Dijk, prof.dr. P.H. Pellenbarg

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Investeringen in infrastructuur in Indonesië

Mohammed Mustajab behandelt in zijn proefschrift drie thema’s: 1) het verkrijgen van inzicht in het beslissingproces waardoor investeringen in infrastructuur totstandkomen, 2) het onderzoek naar de economische effecten van infrastructuur op het Bruto Nationaal Product (BNP) en 3) het nagaan wat het relatieve belang is van infrastructuur bij het aantrekken van directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investment, FDI) in Indonesië. Het onderzoek richt zich specifiek op Indonesië.

Op basis van vier casestudies met betrekking tot publiek-private samenwerkingsprojecten in Indonesië, vindt Mustajab (in overeenstemming met de sociale en omgevingsveranderingen) ondersteuning voor de stelling dat een beslissingsproces gezien kan worden als een serie van ronden, waarbij beslissingen worden genomen in diverse arena’s als resultaat van een serie interacties tussen meerdere actoren.

Voor wat betreft de tweede onderzoeksvraag, die betrekking heeft op de relatie tussen infrastructuur en economische groei, is gebleken dat er op de lange termijn positieve en significante effecten zijn van infrastructuur op productie. De resultaten uit de exogeniteitstest wijzen op een ‘Granger’-causaliteit die loopt van infrastructuur naar output.

Ten slotte (de derde onderzoeksvraag) blijkt uit een kwantitatieve, econometrische methode dat het significante en positieve effect van de waarde van FDI uit voorgaande perioden als een indicatie van agglomeratie- effecten beschouwd kan worden. Ook heeft de waarde van FDI in naburige regio’s een positief effect, zoals blijkt uit de analyse met het ruimtelijke Durbin model, wat eveneens kan worden geïnterpreteerd als agglomeratie-effecten. Weginfrastructuur draagt positief bij aan de ruimtelijke allocatie van FDI, zowel in de eigen regio als in naburige regio’s. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er op lange termijn voor de eigen regio en naburige regio’s, en voor de economie in het algemeen, een positief effect uitgaat van infrastructuur, “marktvraag”, onderwijs en overheidsbeleid.

Mohammed Mustajab (Indonesië, 1975) studeerde Business Administration aan de Korea Development Institute School of Public Policy and Management. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 09 november 2018

  De economische geografie van geluk

  Is geografie van belang als het gaat om geluk? In hoeverre beïnvloedt waar we leven hoe we ons voelen en waarom? Hoogleraar economische geografie Dimitris Ballas stelt dat deze vragen nog niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen in de groeiende...