Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dithienylethene optical switches. Multicomponent molecular systems

26 juni 2009

Promotie: J. Areephong, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Dithienylethene optical switches. Multicomponent molecular systems

Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Moleculaire multischakelaars voor optische gegevensopslag

In de zoektocht naar mogelijke optische geheugensystemen deed promovenda Jetsuda Areephong onderzoek naar moleculaire schakelaars op basis van zowel elektriciteit als licht, zogenaamde multischakelaars.

Dithienylethenen zijn photochrome verbindingen die, na bestraling met ultraviolet of zichtbaar licht, schakelen tussen twee specifieke toestanden, een kleurloze open vorm en gekleurde gesloten vorm. Jetsuda Areephong gebruikte voor haar promotieonderzoek photochrome dithienylethenen om multi-functionele systemen te onderzoeken. Enkele voorbeelden zijn de syntheses en photochemische karakterisatie van multi-schakelaars voor multi-adresseerbare systemen en SiMe2-verbonden dithienyletheen dimeer. Zij vond geen significante intramoleculaire interactie tussen de twee dithienyletheen eenheden, ondanks hun nabijheid.

Verder onderzocht ze de photo- en electrochemische eigenschappen van “self-assembled monolayers” van diarylethenen op non-metallische oppervlaktes. De toestand van het gemeclificeerde oppervlak kan zonder verval elektrochemisch gelezen worden om een read/write/erase-informatie te verkrijgen.

Areephong beschrijft dat de photochemische schakel eigenschappen van dithienyletheen verbindingen gebruikt worden om electropolymerisatie eigenschappen te bepalen van bis-terthiophene monomeer op het oppervlak onder bestraling van uv en zichtbaar licht. In de open vorm, wordt elektropolymeren gevormd door oxidatieve a , a -koppeling, terwijl in de gesloten vorm de polymerisatie is uitgeschakeld.

Vervolgens maakte zij photochemische sexithiopheen moleculaire draden door gebruik te maken van elektrochemische dimerisatie van dithienyletheen monomeren. De photochrome dithienyletheen eenheden behouden hun photochemische eigenschappen als ze deel uit maken van een aaneengesloten p -geconjugeerd sexthiopheen systeem.

Ten slotte voerde zij de synthese uit van stervormige dithienyletheen gesubstitueerde hexaphenylbenzenen door een dicobaltoctacarbonyl-gekatalyseerde cyclotrimerizatie reactie. Deze reactie illustreert een directe en makkelijke methode voor de synthese van hexaphenylbenzeen gecentreerde multi-dithienyletheen systemen.

Jetsuda Areephong (Thailand, 1981) studeerde aan de Mahidol universiteit in Thailand. Zij deed haar onderzoek met een Ubbo Emmius Beurs bij de onderzoeksgroep van Ben Feringa van het Stratingh Institute, afdeling Scheikunde. Ze gaat als postdoc verder met dit onderzoek.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws