Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Emblemen van lijdzaamheid. Recht, geneeskunde en techniek in het hagiografische werk van Antonio Gallonio (1556-1605)

25 juni 2009

Promotie: J.J. Touber, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Emblemen van lijdzaamheid. Recht, geneeskunde en techniek in het hagiografische werk van Antonio Gallonio (1556-1605)

Promotor(s): prof.dr. C.G. Santing, prof.dr. K. van Berkel

Faculteit: Letteren

 

Wereldlijke elementen in het hagiografisch werk van Antonio Gallonio

In het proefschrift van Jetze Touber staan de hagiografische werken van Antonio Gallonio (1556-1605) centraal, een priester die leefde en werkte in het Rome van de Contrareformatie. Zijn leven lang verzamelde Gallonio documenten over heiligen en verwerkte deze in verschillende teksten. In dit oeuvre heeft Touber elementen van recht, geneeskunde en techniek geïdentificeerd. Deze wereldlijke professies wonnen in de zestiende eeuw aan interne cohesie en kregen een sterke positie in de West-Europese samenlevingen. Gallonio verwerkte deze wereldlijke elementen in zijn oeuvre om de ambities van de eraan gerelateerde beroepsgroepen om te buigen tot christelijke nederigheid en lijdzaamheid.

Gallonio werd als biechtvader en geestelijk leidsman van leden van de maatschappelijke elite voortdurend geconfronteerd met de ambities van dergelijke beroepsgroepen met betrekking tot maatschappelijke verhoudingen, het menselijke lichaam en het benutten van de krachten in de natuur. De juridische, medische en technische elementen die Gallonio in zijn oeuvre verwerkte, hadden als doel deze ambities om te buigen tot christelijke nederigheid en lijdzaamheid. De werken van Gallonio zijn op te vatten als een bijdrage aan de onderwerping van ambitieuze leken aan het gezag van de katholieke kerk: sociale disciplinering in dienst van confessionalisering. Alle juridische, medische en technische elementen in Gallonio’s oeuvre zijn tekens die verwijzen naar de ijdelheid van wereldlijke inspanningen en de superioriteit van geestelijke zaken. Gallonio presenteerde de geestelijkheid op deze manier als een beroepsgroep die van veel vitaler belang was voor de mensheid dan seculiere beroepsgroepen.

Jetze Touber (Winsum [Gr.], 1977) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek, gefinancierd door NWO, aan de Faculteit der Letteren bij de afdeling Geschiedenis, het onderzoeksinstituut ICOG en de onderzoekscholen OGWG en Mediëvistiek.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...