Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The importance of assent. A theory of coercion and dignity

18 juni 2009

Promotie: J.W. van der Rijt, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The importance of assent. A theory of coercion and dignity

Promotor(s): prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees

Faculteit: Wijsbegeerte

 

Nieuwe theorie over dwang

Dwang is de onderwerping van de wil van de ene persoon aan die van een ander. Jan-Willem van der Rijt betoogt in zijn proefschrift dat die onderwerping bestaat uit het negeren van morele opvattingen van de persoon die gedwongen wordt, of die opvattingen nu gerechtvaardigd zijn of niet. Respect voor de subjectieve morele opvattingen is van essentieel belang omdat het opzijschuiven van morele oordelen onvermijdelijk een aantasting van de waardigheid en status van het individu met zich meebrengt.

De politiektheoretische relevantie van deze nieuwe theorie van dwang wordt aangetoond door middel van een analyse van hedendaagse republikeinse theorieën. In die theorieën staat het zogeheten non-dominantiebegrip centraal: de samenleving moet zo georganiseerd zijn dat niemand is overgeleverd aan de arbitraire wil van een ander. Non-dominantie is volgens republikeinen van doorslaggevende betekenis omdat het personen in staat stelt voor zichzelf op te komen en zo hun status en waardigheid hoog te houden. De wijze waarop het begrip non-dominantie binnen het republicanisme is geëxpliciteerd focust echter vooral op de belangen van het individu, terwijl Van der Rijts analyse laat zien dat waar het de status en waardigheid van het individu betreft, het niet zo zeer gaat om zijn belangen, als wel om zijn persoonlijke morele opvattingen. Als morele actoren zijn personen door en door politieke wezens; het is middels hun persoonlijke morele oordelen dat zij zich als autonome individuen kunnen (en moeten) doen gelden. Een belangrijke praktische implicatie hiervan bevindt zich op het gebied van het strafrecht, waar de waardigheid en status van het slachtoffer een centraal uitgangspunt dienen te zijn bij de bepaling van de op te leggen straf.

Jan-Willem van der Rijt (Tilburg, 1977) studeerde econometrie, wijsbegeerte en actuariële wetenschappen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep ethiek aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-Vici project 'Modelling Freedom: Formal Analysis and Normative Philosophy.'

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws